Systemy montażowe
Najważniejsze kwestie dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych.

Wybór lokalizacji

- Wybierz właściwe miejsce na lokalizację modułu.
- Dla najlepszej możliwej produkcji energii moduł powinien być skierowany możliwie najbardziej na południe
  dla północnych szerokości geograficznych i na północ dla południowych szerokości geograficznych.
- Szczegółowe informacje na temat sposobu montażu, kątów nachylenia, rodzaju elementów montażowych
  znajdziesz u wykwalifikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.
- Moduły nie powinny być zacienione w żadnym momencie dnia.
- Nie należy montować modułów w miejscu w którym jest możliwość zetknięcia z łatwopalnym gazem.

Wybór właściwej ramy wspierającej

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji dołączonej do ramy wspierającej moduł.
- Zabrania się wiercić jakichkolwiek dziur w szklanej pokrywie ani w aluminiowej ramie modułu, co będzie skutkować utratą gwarancji.
- Moduły musza być bezpiecznie zamocowane na konstrukcji wsporczej, przy użyciu 4 punktów montażowych w przypadku normalnych instalacji.
  Przy dodatkowym ryzyku spowodowanym nadmiernym wiatrem, obciążeniem śniegowym zasadnym jest dodanie dodatkowych punktów
  zaczepienia modułów. Kalkulacje obciążenia pozostawia się projektantowi systemu bądź wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Konstrukcja montażowa i osprzęt musi być wykonany z trwałego materiału, odpornego na korozje oraz promieniowanie UV.

Montaż naziemny

- Wysokość systemu montażowego powinna zostać ustalona w sposób właściwy tak aby zapobiec zakryciu dolnej krawędzi modułu przez śnieg.
  Dotyczy to w szczególności obszarów o szczególnie wysokich opadach śniegu. Ponadto należy dopilnować aby moduły nie były zacieniane przez
  budynki, drzewa i aby wykluczyć możliwość uszkodzenia przez piasek czy kamienie przenoszone przez wiatr.

Montaż na dachu

- Podczas instalacji modułów na dachu bądź budynku, dopilnuj aby zostały odpowiednio przymocowane w taki
  sposób by nie spadły na skutek wiatru bądź obciążenia śniegiem.
- Zapewnij właściwa wentylację modułów poprzez zastosowanie przynajmniej 5 cm szczeliny pomiędzy modułem
  a powierzchnią do której jest on montowany.
- Podczas montażu modułów, upewnij się , iż konstrukcja dachowa jest odpowiednia. Dodatkowo miejsca styku części wsporczych konstrukcji
  winny być odpowiednio zabezpieczone przed powstawaniem przecieków.
- W niektórych przypadkach może być potrzebna dodatkowa konstrukcja wspierająca
- Dachowa instalacja solarna może mieć wpływ na właściwości przeciwpożarowe konstrukcji budynku..
- Instalacja modułów na dachu budynków powinna odbywać się podczas dobrej pogody. Silny wiatr może spowodować wypadek

Montaż ogólny

- Moduł należy zamontować wykorzystując tylko i wyłącznie otwory występujące w ramie.
- Najbardziej powszechnym sposobem mocowania jest użycie 4 punktów symetrii blisko wewnętrznej strony ramy modułu.
- W przypadku możliwości występowania nadmiernego wiatru lub nadmiernych opadów śniegu należy wykorzystać wszystkie otwory montażowe.
- Do przenoszenia modułu potrzebne są dwie bądź więcej osób. Moduł musi być przenoszony za ramę, zaleca się podczas przenoszenia
  używanie „rękawic z systemami przeciwpoślizgowymi”. Nie wolno przenosić modułu trzymając go za skrzynkę przyłączeniową bądź kable.
- Nie stawaj ani nie chodź po module.
- Nie upuszczaj ani nie rzucaj niczego na moduł
- Nie kładź żadnych ciężkich obiektów na module aby uniknąć złamania pokrywy szklanej.
- Niewłaściwy transport lub instalacja może skutkować rozbiciem szklanej pokrywy modułu.

Metody instalacji

- Jest wiele możliwości instalacji modułów, i należy wybrać najwłaściwszą w zależności od okoliczności.
- Każdy moduł posiada osiem 8mm otworów montażowych umieszczonych w aluminiowej ramie. Ponadto jest na nim umieszczona
  jedna skrzynka przyłączeniowa z której wychodzą 2 kable z konektorami na końcu każdego kabla.System mocowania klem METODA 1.


System mocowania klem METODA 2.


System mocowania klem METODA 3.


Szczegóły montażu

- Sposób mocowania klem

Klema końcowa


- Klema środkowa