Co to są odnawialne źródła energii OZE? Rodzaje i ich charakterystyka

Co to są odnawialne źródła energii OZE? Rodzaje i ich charakterystyka

Zmiany klimatu oraz rosnące ceny gazu, węgla, ropy i prądu sprawiają, że coraz częściej słyszymy o planach korzystania z alternatywnych źródeł energii, tzw. OZE. Czym są odnawialne źródła energii i do czego mogą być wykorzystywane?

 

Odnawialne źródła energii – definicja, prognozy i statystyki

Odnawialne (alternatywne) źródła energii to te, których używanie nie szkodzi środowisku. Ich zasoby mimo ciągłej eksploatacji są niewyczerpywalne i w odróżnieniu od węgla czy ropy, odnawiają się bardzo szybko, w dodatku bez ingerencji (lub z jak najmniejszą ingerencją) człowieka. Do odnawialnych źródeł energii należą wszystkie naturalne zasoby środowiska takie jak: słońce, woda, wiatr, energia geotermalna oraz biopaliwa. Korzystanie z OZE ma wiele zalet, pozwala m.in. na bezemisyjną produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej. To również sposób na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców konwencjonalnych zasobów energetycznych oraz nakładanych przez nich marż. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, gdyż nie zmniejsza zasobów i nie stwarza ryzyka ich wyczerpania.

 

Stale rosnące zainteresowanie fotowoltaiką

Wszystko to sprawia, że państwa dążą do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii elektrycznej. Celem wyznaczonym przez Unię Europejską na 2030 r. dla całej wspólnoty jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie produkowanych mocy do poziomu 32%. Prym w wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii wiedzie Norwegia - poziom OZE wynosi tam aż 65,5%. Dla porównania, w Polsce jest jedynie ok. 18%. Wciąż większą część (70%) krajowej generacji prądu stanowi węgiel. Na szczęście z roku na rok udział OZE w polskiej energetyce systematycznie rośnie i to dość w szybkim tempie (przyrost w 2019 roku był 9 razy większy niż w roku 2018). Największym źródłem energii wśród naturalnych zasobów w Polsce jest wiatr oraz biomasa. Coraz większą popularnością cieszy się również fotowoltaika. W 2020 roku moc energii z promieniowania słonecznego, w stosunku do ubiegłego roku, wzrosła o ponad 150%!

 

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Energetyka słoneczna wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Do produkcji prądu z udziałem słońca służą panele fotowoltaiczne, które pozyskują energię z promieniowania słonecznego i przekształcają ją na prąd stały. Ciepło pozyskiwane jest z kolei za pomocą kolektorów słonecznych, które pochłaniają energię słoneczną i przekazuje ją dalej w postaci ciepła do instalacji. Kolejnym często wykorzystywanym rodzajem alternatywnych źródeł energii jest wiatr. Aby możliwie było wytworzenie energii z wiatru, wykorzystuje się turbiny wiatrowe wyposażone w konstrukcję łopat, które obracając się przekształcają energię kinetyczną w energię elektryczną.

 

Innym żywiołem o wysokim potencjale energetycznym jest woda. Podobnie jak w przypadku wiatru, energia elektryczna wytwarzana jest z kinetycznego ruchu wody wywołanego systemem sprzężeń, zapór i turbin. Energię z wody można uzyskać również wykorzystując regularne zmiany poziomu wody w morzach i oceanach. Prądy i pływy wykorzystuje się w specjalnych elektrowniach pływowych, jednak ze względu na wysokie koszty, ta metoda nie jest zbyt popularna.

 

Do najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii należy również biomasa, czyli wszelkie substancje pochodzenie organicznego podlegające stosunkowo szybkiemu procesowi biodegradacji. Biomasa może mieć postać: stałą (np. drewno odpadowe i drewno o niskiej jakości technologicznej), ciekłą (np. biopaliwa z rzepaku) i gazową (tzw. biogaz). Najpopularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak coraz częściej stosowanie jest również do wytwarzania energii elektrycznej. Do najtrudniej pozyskiwanych alternatywnych źródeł energii należy energia geotermalna, czyli energia z wnętrza ziemi, która wykorzystuje ciepło wody i podpowierzchniowych skał. Zasoby pozyskiwane są za pomocą odwiertów. Pozyskiwana gorąca woda oraz para wodna trafia do elektrowni geotermalnej, gdzie przekształcana jest na energię, którą można wykorzystać dalej jako źródło energii cieplnej lub rzadziej, do wytworzenia energii elektrycznej.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE