Energia Plus – dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw - Hymon

Energia Plus – dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw

Właściciele przedsiębiorstw, którzy planują instalację fotowoltaiki, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Energia Plus organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie może mieć formę pożyczki lub dotacji. Całkowita wartość budżetu do rozdysponowania wynosi aż 1,3 mld zł.

 

Główne założenia programu Energia Plus

Warto wspomnieć o tym, że obecnie trwa już drugi nabór do programu Energia Plus. Pierwszy trwał od marca 2019 r. do września 2020 r. i zakończył się niewątpliwym sukcesem – kwota 2 mld zł została rozdysponowana dużo wcześniej niż zakładano. Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą. Głównym celem programu priorytetowego Energia Plus jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”.

 

Beneficjenci mogą ubiegać się zatem o dofinansowanie przedsięwzięć takich jak: budowa sieci przemysłowych, modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych oraz wszelkiego rodzaju innych inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej lub zmniejszenie ilości zużytych surowców pierwotnych. Dofinansowanie obejmuje również instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć można znaleźć w regulaminie projektu, który dostępny jest na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Program Energia Plus realizowany będzie do 2025 r., ale należy zaznaczyć, że podpisywanie umów z beneficjentami podejmowane będzie do 2023 r. Kolejne dwa lata organizatorzy przeznaczyli na wydatkowanie środków.

 

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej dla firm

Dofinansowanie na modernizację przedsiębiorstw Energia Plus może mieć formę pożyczki lub dotacji. Do wydania jest 1 264 286 978,50 zł w formie pożyczki oraz 49 772 500,00 zł w formie dotacji. W przypadku bezzwrotnych form dofinansowania, beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość zwrotnych form dofinansowania może wynieść natomiast nawet do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przedsiębiorcy planujący budowę instalacji fotowoltaicznej mają możliwość skorzystania z drugiego rozwiązania.

 

Warto jednak podkreślić, że udzielona w ramach programu Energia Plus pożyczka może zostać częściowo umorzona. Wartość umorzenia może wynieść 10% wypłaconej kwoty, ale nie więcej niż 1 mln zł. Pożyczka udzielana jest na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 1,5 % w skali roku). W przypadku jednej inwestycji, można liczyć na kwotę od 0,5 mln zł do 300 mln zł z możliwością spłaty w ciągu 15 lat. Co ważne, otrzymana kwota nie podlega opodatkowaniu. W przypadku inwestycji realizowanych w formule „project finance”, wymaga się, aby przedsiębiorca posiadał środki własne w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wkład własny powinien być wniesiony w postaci udziału kapitału zakładowego mającego pokrycie pieniężne.

 

Składanie wniosków – kryteria oceny projektodawców Energia Plus

Nabór wniosków dotyczących dofinansowania na modernizację przedsiębiorstw Energia Plus odbywa się w trybie ciągłym. Wnioskodawcy mogą składać podania do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie przez internet przy użyciu podpisu elektronicznego. Należy utworzyć konto w dostępnym na stronie NFOŚiGW Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Każdy napływający do programu wniosek oceniany jest według trzech rodzajów kryteriów: jakościowych, horyzontalnych i kryteriów dostępu. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, powinien otrzymać ok. 60% możliwych do uzyskania punktów.

 

Warto wspomnieć o tym, że o wsparcie w ramach II naboru do projektu Energia Plus mogą ubiegać się również wnioskodawcy pierwszego naboru, którzy nie rozpoczęli jeszcze realizacji inwestycji. Na rozpatrzenie wniosku mogą liczyć również ci przedsiębiorcy, których wnioski, z racji skróconego naboru, nie zdążyły być przeprocesowane. Aby jednak wniosek został rozpatrzony, należy ubiegać się o jego przeniesienie do bieżącego naboru, a także prawo do jego modyfikacji w celu dostosowania do zaktualizowanych warunków programu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE