Formalności związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci

Formalności związane z przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci

Warunkiem rozliczania energii elektrycznej w systemie opustów jest przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci. Procedura ta, choć dość prosta, wymaga szeregu formalności, z którymi warto się zapoznać. Oto najważniejsze z nich.

 

Podstawowe informacje i wymagane dokumenty

Proces przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci może się różnić w zależności od warunków przyłączeniowych. Wyróżnia się dwa tryby podłączenia systemu fotowoltaicznego do sieci: przyłączenie na podstawie zgłoszenia oraz przyłączenie na skutek wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia. Zgłoszenie stosuje się w przypadku, gdy budynek posiadający własną instalację fotowoltaiczną jest już przyłączony do sieci, a wartość jej mocy nie przekracza mocy przyłączeniowej. Przyłączenie na podstawie wniosku stosuje się w sytuacjach, kiedy budynek w ogóle nie jest podłączony do sieci dystrybutora oraz wtedy, gdy moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu.

 

Jaki tryb zastosować, gdy nasza sytuacja nie wpisuje się w żadne z powyższych? Istnieją przecież przypadki, że budynek posiada przyłącze, ale moc przyłączeniowa jest niższa od mocy zamontowanej instalacji. Zalecamy wtedy wysłanie prośby o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku, a następnie złożenie wspomnianego zgłoszenia. Kiedy kwestia ustalenia warunków oraz trybu przyłączeniowych zostanie uregulowana, można rozpocząć procedurę przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

 

Cały proceder jest bezpłatny i zawsze wygląda mniej więcej tak samo. W pierwszej kolejności należy przede wszystkim skompletować wszystkie wymagane dokumenty, takie jak: schemat instalacji obiektu (koniecznie zawierający podpis uprawnionego instalatora lub elektryka), dane techniczne instalacji oraz certyfikaty zakupionego sprzętu (ewentualnie deklarację zgodności, która potwierdza spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania). Podaną wyżej dokumentację warto uzupełnić również o inne poboczne świadectwa np. karty katalogowe podzespołów czy specyfikację techniczną urządzeń. Im bardziej uszczegółowiona będzie dokumentacja przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci, tym lepiej. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, niezbędny jest również wydruk z KRS lub CEIDG. Wniosek lub zgłoszenie, które nie jest składane przez samego właściciela mikroinstalacji, ale w jego imieniu, powinien zawierać również stosowne pełnomocnictwo.

 

Przebieg weryfikacji wniosku i podpisanie umowy przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Kolejnym etapem w procedurze przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci jest pobranie i uzupełnienie odpowiedniego wniosku. Każdy z operatorów ma swój własny wzór dokumentu. Jednak wszystkie wymagają od wnioskodawcy tych samych danych takich jak typ instalacji OZE, dane techniczne instalacji (w tym informacje o maksymalnej mocy), typy i ilość wykorzystywanych urządzeń oraz dane osobowe instalatora wraz z jego uprawnieniami i podpisem. Poprawnie uzupełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Należy pamiętać, że zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 30 dni przed planowanym przyłączeniem instalacji.

 

Po wpłynięciu zgłoszenia do OSD następuje jego weryfikacja. Gdy przebiegnie pozytywnie, dystrybutor w ciągu 30 dni po otrzymaniu zgłoszenia ma obowiązek przeprowadzić weryfikację techniczną instalacji. Jeśli wszystko jest w porządku, właściciel fotowoltaiki otrzymuje certyfikat przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji oraz darmowy licznik dwukierunkowy, umożliwiający rozliczanie się z siecią dystrybucji.

 

Ostatnim etapem przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci jest dopełnienie formalności w postaci podpisania umowy, która reguluje warunki współpracy z zakładem energetycznym. Dla prosumentów jest to tzw. umowa kompleksowa, dotycząca zakupu i dystrybucji energii. W innych przypadkach np. właścicieli instalacji hybrydowych, stanowiących kombinację instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid, podpisywana jest umowa świadczenia usług dystrybucji oraz sprzedaży energii. Od tego momentu właściciel instalacji może rozliczać energię elektryczną w ramach systemu opustów.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE