Fotowoltaika dla rolnika i program Agroenergia - Hymon

Fotowoltaika dla rolnika i program Agroenergia

Unowocześnienie rolnictwa, bez względu na jego charakter, wiąże się z wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Prognozy cen prądu nie są jednak optymistyczne. W przypadku większości operatorów średni wzrost cen prądu w 2020 roku dla wszystkich grup odbiorców wynosi około 11%, co może zmusić gospodarstwa do szukania oszczędności. Istnieje jednak inne rozwiązanie - inwestycja w fotowoltaikę dla rolnictwa, którą można przeprowadzić ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę?

Rozwój rolnictwa, zarówno w sektorze hodowli zwierząt, uprawy zbóż, jak i sadownictwa, wymaga stawiania na nowoczesne rozwiązania i technologie, które jednocześnie będą proekologiczne. Energia pochodząca z paneli słonecznych spełnia te warunki. Podczas wytwarzania energii elektrycznej nie dochodzi do emisji żadnych spalin, a same panele mają 25-letnią gwarancję sprawności, nie jest to więc inwestycja, do której stale należy dokładać czy liczyć się z dodatkowymi kosztami, Jest wręcz przeciwnie, bo systemy fotowoltaiczne wiążą się z daleko idącymi oszczędnościami.

Ponadto rolnik, który korzysta z paneli, staje się prosumentem, czyli jednocześnie konsumuje energię, jak i ją produkuje. Oznacza to, że płaci za energię elektryczną znacznie mniej - nawet do 98% - w formie upustów. Oszczędności z tym związane sprawiają, że cała inwestycja zwróci się w ciągu kilku lat - dokładne wyliczenia zależą od wielkości instalacji. Im jest ona większa, tym zwrot następuje szybciej. Równie istotny jest wkład gospodarstwa w obniżenie poziomu spalania paliw kopalnych i poszerzanie świadomości na temat opłacalności OZE w tym sektorze gospodarki.

Inną zaletą inwestycji w fotowoltaikę jest ulga z tytułu podatku rolnego, z której rolnik może skorzystać. Kwota ulgi to 25% całkowitego kosztu instalacji, którą następnie można rozłożyć na maksymalnie 15 lat. W przypadku większych inwestycji będzie to oznaczało niemal całkowite zwolnienie rolnika z wyżej wymienionego podatku w tym czasie. Dla mniejszych instalacji ulga ta wciąż będzie znaczna i obejmie co najmniej kilka lat. W praktyce oznacza to, że sama instalacja jest o 25% tańsza, niż jej początkowy koszt.

Fotowoltaika dla rolnika - program “Agroenergia”

Dodatkowym, niezwykle ważnym bodźcem do inwestycji w systemy fotowoltaiczne są dotacje oraz pożyczki na preferowanych warunkach. W związku z planami ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko NFOŚiGW planuje uruchomienie II edycję programu “Agroenergia” ( prawdopodobnie nastąpi to 21 czerwca, jednak termin ten przez obecną sytuacje epidemiologiczną może zostać ponownie przesunięty) . W ramach “Agroenergii” na lata 2020-2025 do rozdysponowania jest 200 mln złotych, z czego 80 mln na bezzwrotne formy dofinansowania oraz 120 mln na pożyczki. Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko - emisji CO2 i większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Program nie ogranicza się jedynie do paneli fotowoltaicznych, ale dotyczy również inwestycji w szeroko rozumiane OZE, źródła kogeneracyjne oraz technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.

Dla kogo skierowany jest program “Agroenergia”?

Program został stworzony dla rolnika indywidualnego, czyli dla osoby fizycznej, która jest właścicielem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 300 ha i użytkuje je osobiście. Ponadto jest to osoba, która musi zamieszkiwać od co najmniej 5 lat w gminie, na której obszarze znajduje się przynajmniej jedna nieruchomość gospodarstwa rolnego. Poza tym dofinansowanie obejmuje  systemy fotowoltaiczne  bez ograniczeń w wielkości instalacji fotowoltaiczne. Został natomiast naniesiony  koszt maksymalny dla inwestycji z przedziału 50kWp -  1m kWp.

W wypadku dotacji może ona wynieść maksymalnie 40% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 800 tys. złotych. Warunki dofinansowania w ramach programu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pożyczki, której kwota może wynieść od 100 tys. do 2 mln złotych. Pożyczka może być udzielona na 15 lat na następujących warunkach preferencyjnych (tj. WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku) lub rynkowych, gdy pożyczka nie stanowi pomocy publicznej. Wówczas jej oprocentowanie jest na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE