Fotowoltaika – dofinansowania i dotacje dla firm w 2021 roku

Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm w 2021 r. Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy?

Fotowoltaika niesie ze sobą wiele ekologicznych i ekonomicznych korzyści. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Koszty inwestycji systematycznie spadają ze względu na pojawiające się dofinansowania oraz działalność podmiotów mających na celu zachęcić przedsiębiorstwa do zielonej transformacji. Jak wygląda kwestia dotacji na fotowoltaikę dla firm w 2021 roku? Gdzie można ubiegać się o subwencję? Jakie warunki trzeba spełnić?

 

Dotacje dla firm na fotowoltaikę – program Energia Plus

Większość projektów wspierających zakup paneli fotowoltaicznych dla firm przewidzianych było na lata 2015-2020 r. Istnieje jednak kilka wyjątków - przykładem projektu udzielającego dotacji na fotowoltaikę dla firm również w 2021 roku jest m.in. Energia Plus. Celem tego programu jest „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.” Energia Plus oferuje dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji. W przypadku tej pierwszej, pokrycie kosztów kwalifikowanych może wynosić nawet do 85% kosztów kwalifikowanych. Bezzwrotna forma wsparcia umożliwia natomiast pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak wyłącznie w przypadku beneficjentów, którzy wykorzystują technologię ORC (technologię produkcji energii elektrycznej w obiegu).

 

Warto zaznaczyć, że inwestycje realizowane w formie „project finance” wymagają od przedsiębiorców wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm w formie pożyczki może być oferowane w dwóch wariantach: z oprocentowaniem preferencyjnym oraz na warunkach rynkowych. Oferowana przez Energię Plus pożyczka udzielana jest na maksymalnie 15 lat, z opcją rocznej karencji w spłacie rat. Wysokość wsparcia może wynieść od 500 tys. do 300 mln zł. Wnioski elektroniczne należy składać do 17.12.2021 r., choć ze względu na bardzo duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania program zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wyczerpania środków.

 

Dotacje na fotowoltaikę dla firm – wsparcie POIiŚ

Kolejną możliwością uzyskania dotacji dla firm na fotowoltaikę jest skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet przedsięwzięcia wynosi ok. 80 mln zł, a nabór prowadzony jest w trybie konkursowym. Rozpatrywane są przede wszystkim wnioski firm, których działania przyczyniają się do zmniejszenia emisyjności gospodarki. Co istotne, dotacje POIiŚ mogą trafić zarówno do firm budujących nowe instalacje fotowoltaiczne, jak również tych, które planują jedynie ich przebudowę w celu zwiększenia ich mocy.

 

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy (będący właścicielami odnawialnych źródeł energii) o następujących formach prawnych:

  • spółki partnerskiej,
  • spółki akcyjnej,
  • spółki z o.o.,
  • spółki jawnej,
  • spółki cywilnej prowadzącej działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej,
  • spółki przewidzianej w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach,
  • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, a także Operatorzy Systemu Przesyłowego oraz Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

 

Wartość dotacji może pokryć nawet do 85% wydatków kwalifikowanych! W przypadku pojedynczego przedsiębiorcy, kwota wsparcia może wynieść maksymalnie 15 milionów euro.

 

Lokalne rodzaje dofinansowań na fotowoltaikę dla firm

Otrzymanie dotacji dla firmy na fotowoltaikę możliwe jest nie tylko w ramach ogólnopolskich, ale również lokalnych programów, które finansowane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Choć większość Regionalnych Programów Operacyjnych została już zakończona (lata 2014-2020), w poszczególnych województwach nadal trwają nabory na dofinansowanie działań związanych z fotowoltaiką. Zwykle wojewódzkie oferty dofinansowań są częścią programów priorytetowych, na przykład związanych z ochroną powietrza. Więcej informacji na temat dotacji lokalnych można znaleźć na oficjalnej witrynie Doradztwa Energetycznego oraz poszczególnych domenach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE