Fotowoltaika – ile kW powinna mieć instalacja fotowoltaiczna?

Odpowiednio dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna może pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal w całości, przyczyniając się do obniżenia rachunków za prąd nawet do zera. Jednym z kluczowych czynników jest w tym przypadku prawidłowy dobór mocy paneli fotowoltaicznych. Aby ustalić, jaka moc fotowoltaiki będzie odpowiednia w przypadku danej inwestycji, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim roczne zużycie prądu, a także uwarunkowania wynikające z lokalizacji instalacji fotowoltaicznej – konstrukcji, nachylenia i położenia względem stron świata dachu, a także jego wielkości.

Z poniższego artykułu dowiesz się, jaką moc powinna mieć fotowoltaika, ile kW powinny liczyć panele fotowoltaiczne, aby zapewnić niezależność energetyczną, jakie czynniki odgrywają kluczową rolę w doborze mocy oraz jak (i czy warto) samodzielnie dokonać obliczeń mocy instalacji fotowoltaicznej dla domu.

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Fotowoltaika opiera swoje działanie na odnawialnych źródłach energii. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje całkowicie bezpłatne promieniowanie słoneczne. Wytworzony za pomocą paneli fotowoltaicznych prąd jest zatem całkowicie darmowy, co może przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd nawet do zera. Kluczem do sukcesu jest jednak prawidłowy dobór mocy instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego.

Odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej można ustalić na podstawie rocznego zużycia prądu, co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Niezwykle istotne jest również, aby przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej wziąć pod uwagę także inne aspekty, takie jak ulokowanie inwestycji – konstrukcję, kąt nachylenia, rozmiar i nasłonecznienie dachu (czyli również jego położenie względem stron świata).

Zużycie prądu a moc paneli fotowoltaicznych

Najważniejszym aspektem, jaki należy brać pod uwagę ustalając moc instalacji fotowoltaicznej, jest roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym. Ma ono wpływ zarówno na wielkość instalacji, jak i na czas, po jakim spodziewać się można zwrotu z inwestycji. Szacuje się, że im większa instalacja i wyższe zużycie prądu, tym szybszy zwrot.

Zużycie energii elektrycznej zależne jest od wielu różnych czynników, takich jak chociażby ilość domowników, system ogrzewania danego budynku, wykorzystywane w danym domu urządzenia elektryczne (w tym także czas korzystania oraz ich klasa energetyczna).

Jak obliczyć zużycie prądu w danym gospodarstwie domowym? Wystarczy zsumować ilość zużywanej energii elektrycznej na bazie rachunków za prąd z danego roku. Tego rodzaju obliczenia stanowią doskonałą bazę do obliczenia szacunkowej mocy instalacji fotowoltaicznej.

Jak obliczyć moc paneli fotowoltaicznych?

Najpewniejszym rozwiązaniem w przypadku doboru mocy paneli fotowoltaicznych jest powierzenie tego zadania ekspertom. Skorzystanie z usług specjalistów to sposób na osiągnięcie maksymalnych uzysków wytwarzanych przez instalację fotowoltaiczną, a tym samym pokrycie zapotrzebowania energetycznego w całości oraz zminimalizowanie rachunków za prąd nawet do zera.

Jeśli jednak chcemy samodzielnie dokonać obliczeń, można dokonać w tej kwestii pewnych szacunków. W tym celu należy wziąć pod uwagę rachunki za prąd z poprzedniego roku, obliczając roczne zużycie energii elektrycznej. Na każde 1000 kWh zużytego prądu rekomendowane jest 1,2 kW mocy instalacji fotowoltaicznej (zaś w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW na każde 1000 kWh – 1,4 kW)

Następnym krokiem są obliczenia, których można dokonać mnożąc roczne zużycie prądu przez 1,2, a następnie dzieląc przez szacowaną produkcję energii elektrycznej wytworzonej przez instalację PV.

Przykład: 

4000 kWh – roczne zużycie prądu

1000 kWh na 1 kW – szacowana produkcja z instalacji fotowoltaicznej

4000 kWh x 1,2/1000 kWh = 4,8 kW

Są to jednak wartości szacunkowe, gdyż wspomniane 1000 kWh na 1kW można osiągnąć wyłącznie przy spełnieniu określonych warunków tzn. skierowana paneli fotowoltaicznych na stronę południową. Uzyski będą bowiem niższe nawet o 20% w sytuacji skierowania paneli w kierunku wschodnim lub zachodnim.

Co więcej, wskazane obliczenia nie biorą pod uwagę systemu opustów (wynikają one z regulacji prawnych, w ramach których prosument, czyli właściciel instalacji fotowoltaicznej, może pobrać maksymalnie 0,8 kWh energii elektrycznej z każdej 1kWh odprowadzonej do sieci lub odpowiednio 0,7 kWh w przypadku instalacji o mocy wyższej niż 10 kW), udziału autokonsumpcji oraz udziału energii elektrycznej przekazywanej do sieci energetycznej.

Fotowoltaika dla domu – co w przypadku jego budowy?

Montaż instalacji fotowoltaicznej może być zrealizowany zarówno w istniejącym od lat budynku, jak i w nowym budownictwie. O ile w pierwszym przypadku dość łatwo obliczyć jest moc instalacji fotowoltaicznej – źródłem informacji będą w tym przypadku rachunki za prąd, tak w przypadku budowy domu konieczne będzie oszacowanie planowanego zużycia.

W celu ustalenia planowanego zużycia energii elektrycznej należy wziąć pod uwagę wiele czynników: ilość mieszkańców, ilość i rodzaj urządzeń elektrycznych, sposób ogrzewania, a także dane dotyczące dachu – jego rodzaju, kąta nachylenia, konstrukcji, położenia względem stron świata.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Budowa pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które coraz częściej instalowane jest w budynkach. Jest ona bowiem tania w eksploatacji, wygodna w użytkowaniu, energooszczędna, bezpieczna. Ogrzewanie domu...

Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja...

Ile kosztuje magazyn energii?

Ceny instalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach znacznie spadły, co ułatwiło dostęp do nich wielu inwestorom. Dużym problemem, jaki pojawił się wraz z rozwojem fotowoltaiki, stało się...

Czy pompa ciepła się opłaca?

Zauważalny na przestrzeni ostatnich lat wzrost zainteresowania zakupem i montażem pompy ciepła to efekt korzyści, jakie można uzyskać decydując się na ten system ogrzewania budynku i...