Gmina Głusk

Jeszcze więcej ekologii! Tym razem wraz z Gminą Głusk w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głusk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zrealizowaliśmy 213 instalacji fotowoltaicznych, których sumaryczna moc opiewa na 807,66kW. Realizowane zamówienie oferowało instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2kW do 10kW. Już dziś mieszkańcy Gminy Głusk zauważyli korzyści oraz oszczędności płynące z mniejszych rachunków za prąd, a także cieszą się lepszej jakości powietrzem.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jak działa pompa ciepła gruntowa?

Ostatnie lata to zdecydowany wzrost popularności technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii. Jednym z rozwiązań, które korzysta z naturalnych zasobów, są pompy ciepła. Są to...

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku

Rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii są popularyzowane przez programy finansowego wsparcia, co daje możliwość obniżenia kosztów inwestycji. Właściciele budynków...

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz...

Jak działa magazyn energii do fotowoltaiki?

Odnawialne źródła energii zapewniają możliwość wytwarzania energii elektrycznej w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Technologie takie jak fotowoltaika pozwalają...