Gmina Goraj

W 2019 roku udało nam się również połączyć siły z Gminą Goraj, aby wyprodukować jak największą ilość czystej energii elektrycznej z OZE. Oferta firmy Hymon została wybrana spośród innych jako najbardziej korzystna i tym samym mogliśmy wziąć czynny udział w dostawie oraz montażu aż 117 instalacji fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji to aż 704,48kW co daje nam roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 278,07 tony CO2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jak dobrać pompę ciepła?

Podjęcie decyzji o wyborze pompy ciepła jako systemu ogrzewania domu lub innego budynku wiąże się z szeregiem kolejnych, jakie należy podjąć. Pojawić się mogą takie pytania, jak: który...

Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja...

Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Najpopularniejszą metodą produkcji energii elektrycznej ze słońca stanowią obecnie panele fotowoltaiczne. Wartość wyprodukowanej przez nie energii jest dość trudna do oszacowania,...