Ile prądu produkuje fotowoltaika?

Rosnące z roku na rok ceny prądu są jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania rozwiązaniami, które pozwalają na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku bądź na gruncie. Nowoczesne panele fotowoltaiczne zapewniają darmowy prąd wytwarzany w oparciu o promieniowanie słoneczne, co przyczynia się do obniżenia rachunków do minimum. Ile prądu produkuje fotowoltaika? Czy pokryje zapotrzebowanie energetyczne? Co wpływa na jej wydajność? Oto kilka kwestii, które omówimy w tym artykule.

Jakie czynniki wpływają na wydajność paneli fotowoltaicznych?

Instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej widywane na dachach budynków lub w formie samodzielnej konstrukcji na gruncie. To rozwiązanie, które się opłaca, bowiem panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej wykorzystują całkowicie darmowe zasoby naturalne. Posiadając instalację fotowoltaiczną liczyć można na niższe rachunki za prąd i niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej. Co więcej, wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii jest przyjazne dla środowiska naturalnego.

Korzyści płynących z fotowoltaiki jest wiele. Jaka jest jednak ilość energii elektrycznej, którą może wytworzyć instalacja fotowoltaiczna? Jakie czynniki wpływają na jej wydajność oraz generowane uzyski?

Moc i wielkość instalacji fotowoltaicznej

W celu zapewnienia maksymalnych korzyści finansowych i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, konieczny jest odpowiedni dobór wielkości oraz mocy instalacji fotowoltaicznej. Ma to znaczenie, gdyż tylko w sytuacji odpowiedniego doboru ilość wyprodukowanej przez instalację PV energii elektrycznej możliwe jest pełne pokrycie zapotrzebowania energetycznego. Tym samym koszty związane w produkcją energii maleją do minimum.

W przypadku, gdy wielkość i moc instalacji będzie zbyt mała, konieczne będzie pobieranie energii z zakładu energetycznego i dopłacanie za nią. Z kolei zbyt duża oznacza dłuższy czas zwrotu z inwestycji – wyprodukowany prąd nie będzie mógł zostać spożytkowany. Jak dobrać wielkość i moc instalacji fotowoltaicznej? Pomogą w tym specjaliści, biorąc pod uwagę różne czynniki, w tym przede wszystkim roczne zużycie energii. Chcesz samodzielnie spróbować wyliczyć prawdopodobną moc instalacji? Zapoznaj się z naszym artykułem – Fotowoltaika – ile kW powinna mieć instalacja fotowoltaiczna?

Nasłonecznienie a produkcja energii elektrycznej

Na wydajność instalacji fotowoltaicznej wpływa przede wszystkim poziom nasłonecznienia. Aby zapewnić możliwie najwyższą wydajność, konieczne jest odpowiednie umiejscowienie paneli fotowoltaicznych tak, aby ekspozycja na słońce były jak najdłuższa i niczym niezakłócona. To gwarancja wysokich uzysków energii elektrycznej z paneli słonecznych.

Panele fotowoltaiczne powinny zostać skierowane w stronę południową, co zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Ważny jest również kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych – najlepiej, aby były nachylone pod kątem 35 stopni. Należy również zadbać o brak jakichkolwiek elementów mogących rzucać cień, bowiem powoduje to ograniczenia w dopływie promieni słonecznych, a tym samym zmniejsza uzyski energii.

Prawidłowy montaż instalacji PV

Sposób wykonania instalacji fotowoltaicznej również nie pozostaje bez znaczenia dla ilości energii, jaką może wyprodukować fotowoltaika. Realizacja inwestycji powinna zostać powierzona specjalistom o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, którzy zadbają o dobór mocy instalacji biorąc pod uwagę zużycie energii, a także prawidłowy montaż, w tym wykonanie połączeń, zainstalowanie przewodów i właściwą izolację. Minimalizuje to straty związanie z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. Odpowiednio wykonana instalacja fotowoltaiczna to gwarancja wysokich uzysków energii elektrycznej i wydajnego działania przez lata.

Wpływ upływu czasu

Upływ czasu wpływa na wydajność fotowoltaiki. Najwyższy spadek odnotowuje się w pierwszym roku działania instalacji i wynosi 2-3%. W następnych latach spadek jest mniejszy i waha się w granicach 0,2-0,4%. Nie bez znaczenia pozostaje jakość paneli fotowoltaicznych – im lepsza, tym spadek wydajności mniejszy.

Jeśli założymy, że początkowo z każdego 1 kW wyprodukowanej zostaje 1000 kWh energii elektrycznej, to po około 25 latach produkcja wynosić będzie około 80-85% produkcji początkowej. Panele fotowoltaiczne nie przestaną jednak pracować – nastąpi jedynie obniżenie osiąganych uzysków. Szacuje się, że fotowoltaika może mieć nawet kilkudziesięcioletnią żywotność.

Ile prądu produkuje panel fotowoltaiczny?

O tym, ile energii elektrycznej może zostać wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, informują parametry takie jak sprawność oraz wydajność paneli fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych STC. STC (Standard Test Conditions), czyli Standardowe Warunki Testowe, zakładają temperaturę ogniwa fotowoltaicznego na poziomie 25 stopni Celsjusza, natężenie promieniowania słonecznego na poziomie 1000W/m2 i brak wiatru.

Wartości, takie jak sprawność oraz wydajność w Standardowych Warunkach Testowych, są umieszczane przez producentów na kartach technicznych paneli. Sprawność wyrażana w procentach jest parametrem, który określa, ile energii słonecznej może zostać przekształconej w energię elektryczną. Na rynku dominują panele monokrystaliczne, których sprawność wynosi 18-22% oraz panele polikrystaliczne o sprawności na poziomie 16-18%. Informacja o sprawności oraz o powierzchni modułów fotowoltaicznych jest kluczowa, aby sprecyzować, ile kWh może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna.

Fotowoltaika – ile energii elektrycznej wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna 3kW, 4kW, 5kW, 6kW i 10kW

Aby założyć instalacje fotowoltaiczną należy określić zapotrzebowanie energetyczne. Jeśli z kolei chcemy uzyskać informację o tym, ile energii elektrycznej jest w stanie wyprodukować instalacja fotowoltaiczna, należy wziąć pod uwagę, że w warunkach testowych STC skierowana na południe instalacja z każdego 1 kW mocy może wyprodukować około 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Zatem instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW wyprodukuje rocznie około 3000 kWh energii elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna 4 kW – 4000 kWh, 5 kW – 5000 kWh, 6 kW – 6000 kWh, a 10 kW – 10 000 kWh.

Należy jednak zaznaczyć, że są to dane dla warunków STC, czyli testowych. Dotyczą one również początkowej wydajności instalacji, bowiem wraz z upływem czasu jej wydajność spada. To, ile prądu wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna, zależne jest od wielu czynników, dlatego należy zadbać o to, aby została dobrana odpowiednia moc instalacji, system został ulokowany w miejscu zapewniającej maksymalne nasłonecznienie, a także powierzyć jego montaż specjalistom. Profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą znajdziesz w naszej firmie – Hymon. Zadbamy o to, aby Twoja instalacja fotowoltaiczna generowała wysokie uzyski przez jak najdłuższy czas.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Fotowoltaika – jaki okres rozliczeniowy wybrać?

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z produkcją energii elektrycznej. W niektórych okresach wytworzonej energii jest więcej, w efekcie czego powstają nadwyżki energii. Aby móc z...

Czy pompa ciepła ogrzeje dom?

Technologia bazująca na odnawialnych źródłach energii, z której korzystają pompy ciepła w celu zapewniania ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jest stosunkowo nowa....

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku istotnych komponentów, jednak do najważniejszych zaliczane są panele fotowoltaiczne. Jakie panele fotowoltaiczne najlepiej wybrać, aby działały...

Pompa ciepła a klimatyzacja

Wielofunkcyjność pompy ciepła to jedna z jej głównych zalet. Pompa ciepła może bowiem działać w trybie ogrzewania, zapewniając ciepło w budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej,...

Ile kosztuje fotowoltaika?

Fotowoltaika to skuteczny sposób na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną domu lub firmy, który przyczynia się jednocześnie do powstania oszczędności w wyniku niższych rachunków...