Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika to technologia, z której korzystanie przynosi wiele korzyści, w postaci niższych rachunków za prąd, a tym samym pojawienia się oszczędności, niezależności energetycznej, a także ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja oznacza jednak konieczność poniesienia kosztów początkowych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ze względu na zaliczenie fotowoltaiki do przedsięwzięć termomodernizacyjnych, możliwe jest jednak jej rozliczenie w rocznym rozliczeniu PIT. Dowiedz się, jak odliczyć fotowoltaikę od podatku!

Odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego, czyli ulga termomodernizacyjna

Wiele osób zastanawia się, czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku dochodowego. Jak najbardziej! Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jest uznawany za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, co uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna jest przyznawana na realizację różnych prac mających na celu termomodernizację budynku, których dokładny wykaz odnaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489. Przepisy określające zasady skorzystania z ulgi weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Od tego dnia możliwe jest odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku.

Wydatki poniesione na instalację fotowoltaiczną możemy odliczyć w zeznaniu PIT za rok, w którym została zakupiona i zamontowana fotowoltaika. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia, a także na usługi związane z realizacją inwestycji. Dodatkowo, inwestycja musi zostać ukończona w przeciągu kolejnych 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

W celu skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim podatnik, który chce skorzystać z odliczenia, musi rozliczać się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłączenie właścicielom bądź współwłaścicielom domu jednorodzinnego (w ty przypadku każdy rozlicza po 50% kosztów inwestycji). Nie mogą z niej zatem skorzystać najemcy, właściciele domów wielorodzinnych ani podatnicy, którzy są w trakcie budowy domu.

Jak rozumieć dom jednorodzinny? Jest to budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Istnieje także możliwość wydzielenia dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego, o ile nie zajmie on więcej niż 30% powierzchni domu. Ważne jest również, wymienione warunki zostały spełnione najpóźniej w dniu, w którym dokonane jest rozliczenie.

Jak wynika z przepisów, z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy posiadają budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a jedynie w niewielkim stopniu przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w sytuacji zainstalowania fotowoltaiki na innym budynku np. garażu, również mamy możliwość jej odliczenia, o ile działa ona na rzecz budynku mieszkalnego.

Jaką kwotę można odliczyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest odliczenie kwoty w wysokości do 53 tys. zł. Ważnych jest jednak kilka zasad:

  • kwota 53 tys. zł dotyczy wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w danym budynku;
  • kwota odliczenia przeznaczona jest na jednego podatnika, nawet jeśli jest on właścicielem kilku budynków – może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł,
  • wspólne rozliczenie z współmałżonkiem zakłada limit 53 tys. zł na każdego z nich – w sumie można zatem rozliczyć aż 106 tys. zł,
  • jeśli kwota uzyskanych dochodów jest niższa od kwoty odliczenia, istnieje możliwość odliczenia nadwyżki w ciągu 6 kolejnych lat od końca roku, w którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
  • w celu ustalenia wysokości wydatków poniesionych na inwestycje bierze się pod uwagę kwoty brutto z faktur wraz z VAT, o ile VAT nie został wcześniej odliczony.

Dla celów dowodowych, na wypadek kontroli skarbowej, należy przechowywać faktury związane z inwestycją nawet przez 5 lat. Data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż 1 styczeń 2019.

Program Mój Prąd a odliczenie fotowoltaiki od podatku

Decydując się na posiadanie fotowoltaiki można liczyć na dofinansowanie z programów pomocowych. Jednym z nich jest program Mój Prąd, w ramach którego zyskać można maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Dopłata nie może jednak przekroczyć 3000 zł.

W przypadku skorzystania z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczeniu podlega w tym przypadku jedynie koszt poniesiony z własnych środków – nie można odliczyć kwoty, którą uzyskało się w formie dofinansowania. Do środków własnych zalicza się również kredyt bądź pożyczkę, które zostały zaciągnięte na inwestycję przez podatnika i są przez niego spłacane.

Jaki formularz wypełnić, aby odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Zakup i montaż fotowoltaiki rozlicza się wypełniając formularz PIT/O, który jest załącznikiem do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Koszty realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozliczne są w roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli zakupu i montażu instalacji dokonano w 2021 roku, można je odliczyć w 2022 roku, w zeznaniu podatkowym za 2021.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jak obliczyć moc pompy ciepła?

Pompy ciepła są systemami grzewczymi, które opierają swoje działanie na odnawialnych źródłach energii. Wykorzystują one innowacyjną i ekologiczną technologię w celu zapewnienia ogrzewania...

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku

Rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii są popularyzowane przez programy finansowego wsparcia, co daje możliwość obniżenia kosztów inwestycji. Właściciele budynków...

Co to jest kilowatopik (kWp)?

Co oznacza tajemniczo brzmiąca jednostka, którą posługują się eksperci w dziedzinie fotowoltaiki? Co powinieneś o niej wiedzieć? Czy rzeczywiście jest aż tak ważna w doborze odpowiedniej...