Jak pozyskać dofinansowanie do pompy ciepła? Jakie są rodzaje dotacji?

Jak pozyskać dofinansowanie do pompy ciepła? Jakie są rodzaje dotacji?

Pompy ciepła stanowią jedną z podstawowych technologii odnawialnych źródeł energii, która skutecznie redukuje emisję gazów cieplarnianych. Przy ich zakupie można więc ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania. Sprawdź, ile możesz zyskać i gdzie zwrócić się o wsparcie na inwestycję we własną pompę ciepła.

 

Program Czyste Powietrze

Jedną z podstawowych form finansowego wsparcia jest rządowy Program Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz właścicieli lub współwłaścicieli wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje udzielane są na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i C.W.U..

 

Dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze można otrzymać zarówno na gruntowe, jak i powietrzne pompy ciepła. Maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać z tego tytułu wynosi 45 000 zł w przypadku gruntowych pomp ciepła,oraz 27 000 zł w przypadku pomp powietrznych. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu, klasy efektywności energetycznej zakupionego urządzenia (im wyższa klasa energetyczna pompy ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania) oraz posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej (wówczas kwota dotacji jest wyższa).

 

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów: o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 100 000 zł – co uprawnia ich do ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania, oraz tych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Ta druga grupa uprawniona jest do podwyższonego poziomu dofinansowania. Wsparcie finansowe, jakie można uzyskać w ramach Programu Czyste Powietrze może mieć formę zwykłej dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dotacja do pomp ciepła obejmuje koszt jej zakupu, montażu, a także demontażu wcześniejszych urządzeń. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać w trybie ciągłym w urzędzie lub przez internet – w aplikacji internetowej, która dostępna jest na stronie właściwego WFOŚiGW lub w serwisie www.gov.pl.

 

Inne dotacje do pomp ciepła

Kolejną formą finansowego wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby mające w planach montaż pompy ciepła, jest premia termomodernizacyjna. To pomoc udzielana w formie kredytu lub pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem lub możliwością umorzenia części pożyczonych środków. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie finansują zakupu pompy ciepła wyłącznie z własnych środków. O premię termomodernizacyjną można ubiegać się w Banku Gospodarki Krajowej, Banku Ochrony Środowiska, a także w bankach komercyjnych. Wysokość dofinansowania wynosi od 16 do 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Maksymalna kwota dotacji udzielana jest w przypadku, gdy wraz z montażem pompy ciepła w budynku zostanie zainstalowana również mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy co najmniej 1 kW (w budynku jednorodzinnym) lub 6 kW (w pozostałych budynkach). Warunkiem do otrzymania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego (jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji) oraz napisanie odpowiedniego wniosku, który należy złożyć w banku wraz z wnioskiem kredytowym.

 

Sposobem na zmniejszenie wydatków związanych z inwestycją w nowe źródło ciepła jest również oferowana przez państwo ulga termomodernizacyjna, która pozwala na odliczenie 23% poniesionych wydatków. Maksymalna łączna kwota odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł. Ulga przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warto zaznaczyć, że ulga nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, takich jak wspomniany już Program Czyste Powietrze. O dofinansowanie do pompy ciepła warto starać się również lokalnie. Gminy i miasta mają wiele własnych programów wspierających działania, które służą naszemu środowisku.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE