Nowe obowiązki dla zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi - Hymon

Nowe obowiązki dla zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi

Od 19 września nowe obowiązki dla zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi

Nadal bez pozwolenia na budowę instalacji, ale za to z obowiązkiem uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą i zawiadomieniem straży pożarnej. 19 września weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 471) wprowadza dla inwestorów z branży fotowoltaicznej kilka nowych obowiązków, dotyczących głównie ochrony przeciwpożarowej.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, w stosunku do mikroinstalacji (o mocy do 50 kW), utrzymano brak obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę, o ile tylko nie są one wyższe niż 3 metry. Pojawiło się tu jednak ważne uzupełnienie: do urządzeń o mocy powyżej 6,5 kW wprowadzono obowiązek uzgodnienia ich projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji i planowanym przystąpieniu do jej użytkowania (nowelizacja nie wskazuje przy tym formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP).

 

Aby przejść bez problemów wspomniane uzgodnienia wyliczono warunki, które powinny się znaleźć w przedstawionym rzeczoznawcy projekcie. I tak w przypadku budynków indywidualnych są to m.in. nakaz wykonywania połączeń prądu stałego (DC) wyłącznie za pomocą szybkozłączek tego samego typu i tego samego producenta. Ze względów bezpieczeństwa w instalacji powinno być jak najmniej tych połączeń. Poza tym trasy przewodów DC należy prowadzić, o ile jest to możliwe, w metalowych kanałach, eliminując w miarę możliwości wszelkie ostre krawędzie.

 

O tym, że w obiekcie znajduje się instalacja fotowoltaiczna, musi informować znak bezpieczeństwa (naklejka z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku). Należy ją umieścić obowiązkowo: w miejscu przyłączenia instalacji, przy liczniku oraz przy głównym wyłączniku zasilania. Oznakowane powinny być także trasy kablowe.

 

Nowe przepisy regulują również sposób przeprowadzenia kabli lub przewodów przez ściany i stropy budynku z instalacją fotowoltaiczną. Miejsca te powinny być uszczelnione odpowiednimi materiałami ognioodpornymi (zgodnymi z klasą odporności ogniowej przenikanego elementu). No i przypominają o rzeczy nie podlegającej chyba dyskusji: każda instalacja powinna być wyposażona w gaśnicę proszkową umieszczoną w pobliżu falownika (inwertera).

 

W przypadku budynków, dla których wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu (np. te, które mają strefy pożarowe o kubaturze większej niż 1000 m3) w dokumentacji dodatkowo należy uwzględnić m.in.: charakterystykę zagrożenia pożarowego (właściwości pożarowe elementów urządzeń fotowoltaicznych oraz oddziaływania ich ewentualnego pożaru na elementy budynku), informacje o sposobie zabezpieczenia ppoż. instalacji oraz o zapewnieniu ograniczenia rozprzestrzenia się ognia na obiekty sąsiednie.

 

Do pożarów instalacji fotowoltaicznych w Polsce dochodzi bardzo rzadko, ale ani straż pożarna ani policja nie prowadzą tu oficjalnych statystyk. Analizę tego zjawiska przeprowadzono natomiast w kilku krajach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi eksperci z instytutu BRE National Solar Centre stwierdzili, że na ponad milion zainstalowanych w ciągu 7 lat instalacji odnotowano tylko 58 pożarów, z których zaledwie 17 uznano za poważne, czyli takie, które rozprzestrzeniły się poza źródło ognia.

 

Pożary wynikają przede wszystkim z błędów projektowych lub wykonawczych. Dlatego też na etapie wyborze produktów oraz ekipy monterskiej nie warto kierować się wyłącznie kryterium atrakcyjnej ceny. Tarnowska spółka Hymon, jeden z liderów branży fotowoltaicznej, już od pewnego czasu oferuje własne, spełniające wszelkie normy autorskie urządzenia, które powiadamiają o powstałym w instalacji zagrożeniu i w razie pożaru ułatwiają interwencje strażakom.

 

Poza tym, bez względu na zakres przepisów warto samemu zadbać o bezpieczeństwo domowej instalacji. Wprawdzie z reguły nie wymaga ona większej uwagi właściciela, ale dla własnego spokoju warto co jakiś przeprowadzić czynności serwisowe, takie jak choćby sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, ocena czystości paneli czy pomiary kontrolne.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE