Panele słoneczne – z czego są zbudowane? Budowa i działanie paneli słonecznych

Instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej montowane na dachu budynku lub gruncie. Wykorzystują one całkowicie bezpłatną, odnawialną i ogólnodostępną energię promieniowania słonecznego do produkcji prądu zasilającego urządzenia elektryczne w domach, firmach czy gospodarstwach rolnych.

Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest w kilku ważnych elementów. Za pobieranie energii słonecznej i przekształcanie jej w energię elektryczną są odpowiedzialne panele słoneczne. Z czego są zbudowane? Jaka jest zasada ich działania? I jakie są rodzaje ogniwa fotowoltaicznych?

Ogniwo fotowoltaiczne – budowa

Do produkcji energii elektrycznej fotowoltaika wykorzystuje promieniowanie słoneczne. Za przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną odpowiedzialne są panele fotowoltaiczne, które są zbudowane z ogniw fotowoltaicznych (zwanych również ogniwami słonecznymi).

Ogniwo fotowoltaiczne, stanowiące elementarną cząstkę paneli fotowoltaicznych, jest zbudowane z krzemu. Krzem zaliczany jest do pierwiastków posiadających właściwości półprzewodnika, co umożliwia przetworzenie energii słonecznej na energię elektryczną. Gdy na wykonane z krzemu ogniwa fotowoltaiczne padają promienie słoneczne, zachodzi zjawisko fotowoltaiczne.

Krzem doskonale spełnia swoją rolę, ponieważ znajdują się w nim aż cztery elektrony walencyjne. Im większa ilość elektronów walencyjnych, tym zjawisko fotowoltaiczne zajdzie szybciej. Aby zwiększyć ilość elektronów walencyjnych dodaje się niekiedy innych pierwiastków np. selenu.

Jak są zbudowane panele słoneczne? Składają się one z kilku warstw, w tym przede wszystkim z wymienionych ogniw fotowoltaicznych. Z obu stron ogniwa fotowoltaiczne są zabezpieczone warstwą ochronną. Panel fotowoltaiczny jest przykryty od góry szybą ochronną, zaś od dołu znajduje się zapewniające usztywnienie podłoże. Cały moduł zamknięty jest w zapewniającej ochronę ramie wykonanej z aluminiom, a od spodu podłączony jest do złączy elektrycznych umożliwiających przesłanie wygenerowanego prądu.

Ogniwa fotowoltaiczne – zasada działania

Krzemowa budowa ogniwa fotowoltaicznego umożliwia przekształcenie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zasada działania fotowoltaiki opiera się o tzw. zjawisko fotowoltaiczne. W dużym uproszczeniu wygląda ono następująco: promienie słoneczne składające się z cząsteczek – fotonów padają na ogniwo fotowoltaiczne, wprawiając elektron w ruch. W ten sposób powstaje energia elektryczna.

Ogniwa fotowoltaiczne przyczyniają się do powstawania prądu stałego. Nie jest on jednak odpowiedni do zasilania urządzeń elektrycznych, dlatego trafia do kolejnego urządzenia stanowiącego niezbędny element instalacji fotowoltaicznej – do inwertera (co to jest inwerter?), który przekształca prąd stały w prąd zmienny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasady działania paneli fotowoltaicznych, zajrzyj do artykułu: Jak działają panele słoneczne?

Rodzaje ogniw słonecznych

Ogniwa fotowoltaiczne różnią się pomiędzy sobą budową, która przekłada się na ich wydajność i wytrzymałość. Aktualnie najczęściej wybierane są panele monokrystaliczne oraz panele polikrystaliczne. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne

Panele monokrystaliczne wykonane są monokryształu krzemu, a ich barwa jest czarna lub ciemnoniebieska. Ogniwa monokrystaliczne posiadają wysoką sprawność na poziomie 18-22%. Tak wysoka wartość sprawia, że możliwy jest montaż mniejszej ilości paneli oraz wykorzystanie mniejszej powierzchni do pokrycia zapotrzebowania na prąd. Dodatkowo, panele monokrystaliczne są znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych, a ich żywotność może wynosić nawet ponad 30 lat.

Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne

Ogniwa polikrystaliczne wykonane z polikryształu krzemu wyróżnia jasnoniebieska lub niebieska barwa. Ich sprawność wynosi około 14-18%, co oznacza, że w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną konieczny jest montaż większej ilości paneli niż w przypadku paneli monokrystalicznych. Ich niższa sprawność przekłada się jednak na ich niższą cenę.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jaki inwerter do fotowoltaiki będzie najlepszy?

Na instalację fotowoltaiczną składa się wiele elementów – są to nie tylko panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Do wydajnej pracy...

Jak dobrać pompę ciepła?

Podjęcie decyzji o wyborze pompy ciepła jako systemu ogrzewania domu lub innego budynku wiąże się z szeregiem kolejnych, jakie należy podjąć. Pojawić się mogą takie pytania, jak: który...

Jak działa magazyn energii do fotowoltaiki?

Odnawialne źródła energii zapewniają możliwość wytwarzania energii elektrycznej w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Technologie takie jak fotowoltaika pozwalają...

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej wykorzystane w różnego rodzaju technologiach. Jednym z nich jest fotowoltaika, której działanie bazuje na promieniowaniu słonecznym. Dzięki...

Jak montować fotowoltaikę na dachu?

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu ma równie duży wpływ na funkcjonowanie całej instalacji, co dobór właściwych paneli. Sposobów ich montowania jest bardzo wiele. W wyborze...