Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, z którym użytkownik strony internetowej może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila: biuro@hymon.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów.

 2. Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).

 3. Użytkownik strony internetowej może podać Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. następujące dane osobowe:

 1. Dane identyfikacyjne, w tym imię, numer telefonu, adres e-mail.

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Hymon Fotowoltaika sp. z o.o.

 2. Dane osobowe podane przez użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na wysłaniu zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej i obsługi ww. zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 2. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Hymon Fotowoltaika sp. z o.o., w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne Hymon Fotowoltaika sp. z o.o., z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

 2. Dane osobowe będę przetwarzane przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. przez następujący okres:

  1. przez czas niezbędny do obsługi i udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy;

  2. po wycofaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o.

 1. Użytkownikowi strony internetowej, przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. :

 1. prawo dostępu do treści swoich danych

 2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,

 3. żądania usunięcia danych,

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 2. Dane osobowe użytkownika strony internetowej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywnośc użytkownika online.Ułatwiają poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji.Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki „cookies”:

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in przy logowaniu.Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasy wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki „cookies” służące do analiz:

Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury seriwsu.

Pliki „cookies” używane do targetowania:

Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”:

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari

Zostaw do siebie kontakt
i poznaj szczegóły oferty.