Przetargi

Zakład wodociągów i kanalizacji w Szczecinie

W 2018 roku na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstała we współpracy firmy Hymon oraz miasta Szczecin farma fotowoltaiczna o mocy 512kW. Wytworzona energia elektryczna w całości jest przeznaczana na zapotrzebowanie wynikające z funkcjonowania zakładu produkcji wody. Pozwala to uchronić...

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Knurowie

Spółka Hymon Fotowoltaika od lat uczestniczy w przetargach na rzecz pozyskiwania czystej energii ze słońca. W dużym projekcie gminy Knurów w 2019 roku pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie”...

Gmina Biszcza

W ramach projektu „dostawa i montaż instalacji solarnych, pieców na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Biszcza” w 2018 roku Hymon zrealizował aż 140 instalacji o łącznej mocy 436,8kW. Projekt został w całości skierowany w stronę mieszkańców, którzy...

Gmina Mierzęcice

W związku z coraz częstszym wsparciem finansowym mieszkańców przez urzędy gminy ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nasza firma wykonała kolejny duży projekt, który ma na celu ograniczenie emisji CO2 do...

Gmina Łabunie

Kolejną gminą z jaką zrealizowaliśmy duży projekt składający się z 41 instalacji na moc 117,47kW jest gmina Łabunie znajdująca się w województwie lubelskim, powiecie zamojskim. Również tu samorządowcy zdecydowali o konieczności poprawienia jakości powietrza zarówno dla...

Gmina Żelechlinek

Rok 2018 przyniósł nam wiele projektów, które mogliśmy wykonać, aby ograniczyć emisji C02 do środowiska. We współpracy z gminą Żelechlinek wykonaliśmy 95 instalacji fotowoltaicznych opiewających na łączną moc 435,7kW. Mieszkańcy podeszli entuzjastycznie do przedstawionej im...

Związek gmin Dorzecza Wisłoki

Zrealizowane w ramach współpracy firmy Hymon oraz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w 2018 roku zostały dwa ogromne projekty: 475 instalacji o łącznej mocy 1629,03kW 392 instalacji o łącznej mocy 1296,96kW Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu...

Miasto i Gmina Krotoszyn

W roku 2018 w województwie Wielkopolskim zostaliśmy wykonawcą projektu opiewającego na łączną moc 1314,36kW. Miasto i Gmina Krotoszyn wraz z firmą Hymon podjęła się wykonania na swoim terenie aż 349 instalacji, co pozwoliło zdecydowanie zwiększyć udział produkcji energii...

Gmina Przecław i Radomyśl Wielki

Uczestniczenie w projektach gminnych przynosi nam wiele satysfakcji. Działając na dużą skalę na określonym terenie otrzymujemy doskonały rezultat w postaci poprawy powietrza, którym na co dzień oddychamy. Rok 2019 przyniósł nam również mnóstwo takich możliwości. Wraz z gminą...

Gmina Grudziądz

Projekt „Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz” został zrealizowany dzięki współpracy firmy Hymon z Gminą Grudziądz w roku 2019. Dzięki tej współpracy zainstalowaliśmy 48 instalacji o sumarycznej mocy 193,48kW. Inicjatywa montowania instalacji fotowoltaicznych...

Gmina Adamówka

Władze samorządowe kolejnej gminy wybrały ofertę firmy Hymon jako najkorzystniejszą. Dzięki temu po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w dążeniu do zwiększenia udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. We wspólnym projekcie pod...

Gmina Niebylec

W 2019 roku gmina Niebylec postanowiła wziąć udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej na zwiększenie udziału OZE w ich rejonie. Tym sposobem zrealizowaliśmy wspólnie projekt „Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji...

Gmina Górno

W 2019 roku gmina Górno wzięła udział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla Gminy Górno”. Nasza oferta została uznana przez samorząd jako najkorzystniejsza, a...

Gmina Przygodzice

Kolejną gminą jaka podjęła z nami współpracę na rzecz wspólnej walki z zanieczyszczaniem naszego środowiska jest Gmina Przygodzice. Samorząd przystąpił do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w...

Gmina i miasto Nowe Skalmierzyce

Jeszcze więcej dobrej, zielonej energii! Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wykonał z nami w 2019 roku 296 instalacji fotowoltaicznych w celu zwiększenia udziału energii elektrycznej z OZE. Cel udało się osiągnąć, ponieważ zamontowanie aż 1142,64kW pozwoliło w znaczący sposób...

Gmina Goraj

W 2019 roku udało nam się również połączyć siły z Gminą Goraj, aby wyprodukować jak największą ilość czystej energii elektrycznej z OZE. Oferta firmy Hymon została wybrana spośród innych jako najbardziej korzystna i tym samym mogliśmy wziąć czynny udział w dostawie oraz...

Gmina Ciechanów

W 2019 roku zrealizowaliśmy wraz z Gminą Ciechanów duży projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”. Całość opiewała na 354 instalacji fotowoltaicznych co w przełożeniu na moc...

Gmina Kościan

Firma Hymon złożyła swoją ofertę również do projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020...

Gmina Głusk

Jeszcze więcej ekologii! Tym razem wraz z Gminą Głusk w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głusk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020...

Gmina Mierzęcice II

W roku 2020 ponownie zostaliśmy wybrani na wykonawcę projektu w gminie Mierzęcice „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy MIERZĘCICE – Etap III Część nr 2”.  Po wcześniejszym sukcesie w 2018 roku i zrealizowaniu 123 instalacji dla mieszkańców gminy,...

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca

W roku 2020 firma Hymon zrealizowała swoje zobowiązanie w związku z dużym projektem w województwie Małopolskim, w którym współpracę w ramach Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii podjęło aż 41 samorządów. Nasza firma była odpowiedzialna za...

Zawiercie

Poprawa powietrza w województwie śląskim trwa! Każdemu z nas rejony śląska kojarzą się głównie z kopalniami węgla, których aktualnie trwa zamykanie, w związku z wygasającą erą czarnej energii. Poznajemy plany związane z terenami wykopalisk, gdzie mają powstawać elektrownie...

Gmina Pawłowice Krzyżowice

W 2017 roku firma Hymon we współpracy z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach zrealizowała projekt zakładający wykonanie Cartport’u o mocy 39,24kW oraz trzech instalacji gruntowych na terenie zakładu o mocy: 39,24kW; 10,46kW; 39,57kW. Udało się zrealizować...

Gmina Kornowac

Po raz kolejny mogliśmy przystąpić do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w gminie Kornowac. Firma Hymon została wybrana przez samorząd i zrealizowała w 2021 roku w ramach projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji...