Fotowoltaika 50kW

Fotowoltaika 50 kW

Z instalacji tego rodzaju skorzystają przede wszystkim mniejsze firmy, wykorzystujące prąd w celu zasilania komputerów, drukarek oraz
innego sprzętu elektrycznego, a także klimatyzacji, oświetlenia czy niewielkich maszyn produkcyjnych. Jest to również odpowiednia moc
instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstw rolnych, które zużywają nieco więcej energii elektrycznej niż przeciętne gospodarstwa domowe.

Chcesz poznać szczegółową ofertę?

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

  Instalacje fotowoltaiczne 50 kW

  Instalacja fotowoltaiczna 50 kW – definicja

  Wszystkie systemy fotowoltaiczne o mocy nie większej niż 50 kW określane są w regulacjach prawnych jako mikroinstalacje. Właściciel
  mikroinstalacji jest uznawany za prosumenta, czyli podmiot produkujący i konsumujący energię elektryczną na własne potrzeby.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jej głównego celu nie może stanowić produkcja energii elektrycznej. Inwestor musi także
  posiadać podpisaną umowę kompleksową z dystrybutorem energii. Do montażu mikroinstalacji nie jest potrzebne pozwolenie na budowę.

  Z kolei w przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 50 kW przedsiębiorstwa są uznawane za podmioty, które
  sprzedają nadwyżki produkowanego prądu po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Z prawnego punktu
  widzenia bardzo ważna jest zatem granica 50 kW.

  Moc instalacji fotowoltaicznej – prawidłowy dobór

  W celu uzyskania jak najwyższych oszczędności z fotowoltaiki wielkość instalacji
  fotowoltaicznej powinna zostać odpowiednio dobrana do zapotrzebowania na
  energię elektryczną. Podczas doboru mocy instalacji fotowoltaicznej należy
  wziąć pod uwagę zarówno zużycie prądu, jak i inne uwarunkowania, takie jak
  miejsce montażu (w tym położenie względ em stron świata, nasłonecznie nie,
  powierzchnię), czas i poziom autokonsumpcji produkowanej energii, a także
  plany inwestycyjne firmy lub gospodarstwa rolnego, które mogą wpłynąć na
  zapotrzebowanie energetyczne. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby obliczeń
  w zakresie wielkości instalacji dokonał specjalista.
  Co jednak stanie się w przypadku nieprawidłowo dobranej mocy instalacji? Zbyt
  mała moc nie obniży w wystarczającym stopniu rachunków za prąd, a tym
  samym opłacalność inwestycji będzie niższa, zaś zbyt duża moc oznacza
  wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji.

  Instalacje PV 50 kW

  Ile energii wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna 50 kW?

  Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne jest uzależniona przede wszystkim od ilości docierającego do nich światła. Nasłonecznienie w Polsce, które wynosi średnio około 1000 kWh na m2, pozwala na wygenerowanie przez instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW od 45 000 do 50 000 kWh w przeciągu roku. Uwzględnić należy jednak również inne czynniki, takie jak ustawienie względem stron świata, kąt nachylenia modułów fotowoltaicznych, potencjalne zacienienie, lokalne warunki klimatyczne. Z tego powodu szacuje się, że na każde 1000 kWh rocznego zapotrzebowania należy liczyć 1,25 kWp mocy instalacji. W związku z tym fotowoltaika 50 kW będzie dobrym rozwiązaniem dla firm i gospodarstw rolnych, których zużycie energii elektrycznej wynosi około 42 000 kWh rocznie

  Panele fotowoltaiczne 50 kW

  Instalacje fotowoltaiczne 50 kW – dla kogo?

  Instalacje fotowoltaiczne 50 kW są sporej wielkości konstrukcjami, które sprawdzą się wszędzie tam, gdzie zużycie energii elektrycznej jest na dość wysokim poziomie, wynoszącym około 42 000 kWh rocznie. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw, które potrzebują energii elektrycznej do zasilanie komputerów, drukarek i innych sprzętów elektrycznych, oświetlenia, klimatyzacji czy niewielkich maszyn produkcyjnych przez około 8-9 godzin dziennie. Maksymalna dopuszczalna moc mikroinstalacji wynosząca 50 kW pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną w biurach, magazynach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, restauracjach, a także niedużych zakładach produkcyjnych.

  Fotowoltaika 50 kW to również korzystne rozwiązanie dla gospodarstw rolnych, w których podobnie jak w przedsiębiorstwach zużywana jest duża ilość energii elektrycznej w ciągu dnia. To właśnie w godzinach największego nasłonecznienia, które korzystnie wpływa na produkcję energii elektrycznej, rolnicy potrzebują największej ilości prądu do zasilania urządzeń elektrycznych niezbędnych do produkcji rolnej.

  • Pokaż wideo

  Dlaczego warto zdecydować się na instalację fotowoltaiczną 50 kW?

  Fotowoltaika 50 kW pozwala na efektywną realizację zleceń przy niskich kosztach wytwarzania energii elektrycznej. Oszczędności, jakie zyskuje się dzięki inwestycji w firmową instalację fotowoltaiczną, pozwalają również na lepsze gospodarowanie budżetem. Zaoszczędzone pieniądze mogą zostać zainwestowane na rozwój firmy, podwyżki wynagrodzeń lub zatrudnienie dodatkowych pracowników.

  Inwestycja w moduły fotowoltaiczne to także możliwość uniezależnienia się od podwyżek cen energii elektrycznej, które w ostatnich latach dotkliwie odczuwają wszyscy, również rolnicy i przedsiębiorcy. Inwestor nie musi martwić się rosnącymi stawkami za prąd przez bardzo długi czas, ponieważ panele fotowoltaiczne mogą pracować wydajnie nawet przez 25-30 lat.

  Korzystanie z rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii zapewnia dodatkowo możliwość budowania pozytywnego, proekologicznego wizerunku firmy. Fotowoltaika jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku naturalnemu, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni nie emituje szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla. Coraz większe grono konsumentów jest świadomych konieczności zmian w kierunku przyjaznych dla naszej planety rozwiązań i wybiera takich producentów, którzy również podążają za tym trendem.

  Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna 50 kW?

  Koszt każdej instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od różnorodnych czynników, takich jak:

  • moc instalacji fotowoltaicznej,
  • rodzaj paneli fotowoltaicznych oraz parametry techniczne i jakość zastosowanych komponentów,
  • lokalizacja systemu fotowoltaicznego (na dachu czy na gruncie),
  • gwarancja na poszczególne elementy,
  • wykonanie usługi dostawy i montażu instalacji.

  System fotowoltaiczny o mocy 50 kW wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami objęty jest w naszej firmie promocją, o której więcej dowiedzieć się możesz na stronie: link

  Chcesz ograniczyć rachunki za prąd w swojej firmie lub gospodarstwie rolnym oraz zyskać niezależność od dostawców prądu i rosnących cen energii elektrycznej?

  Skontaktuj się z nami!