Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku

Rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii są popularyzowane przez programy finansowego wsparcia, co daje możliwość obniżenia kosztów inwestycji. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy chcą zamontować pompę ciepła lub fotowoltaikę w swoim domu, mają również możliwość jej odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Zastanawiasz się, czy pompę ciepła można odliczyć od podatku? Możliwość taka została przewidziana w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Celem jej wprowadzenia było zachęcenie właścicieli domów do podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli działań na rzecz ocieplania budynków mieszkalnych oraz wyboru ekologicznych źródeł ciepła.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się takie, które ma na celu:

  1. „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji”.

Od podatku odliczyć można wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kto może skorzystać z ulgi?

Nie każdy ma możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Najważniejszą zasadą jest rozliczanie się podatnika według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Warunkiem niezbędnym jest również bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Z rozliczenia nie będą zatem mieli możliwości skorzystać najemcy, właściciele budynków wielorodzinnych oraz osoby, które dopiero budują dom.

Najważniejsze zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej

Wydatki poniesione na materiały budowlane, osprzęt oraz usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Istotne jest jednak, aby łączna kwota odliczenia nie przekroczyła 53 tys. zł. Kwota ta jest przyznawana na jednego podatnika, co oznacza, że jeśli jest on właścicielem lub współwłaścicielem kilku budynków, przysługuje mu limit 53 tys. zł na wszystkie zrealizowane w nich przedsięwzięcia.

Odliczenia od podatku dokonuje się za przedsięwzięcie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatek. Odliczenia dokonuje się na podstawie wartości z faktur VAT w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniesiony został wydatek. Faktur nie trzeba dołączać do rozliczenia, jednakże należy je przechowywać przez co najmniej 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód podatnika, ustawodawca przewidział możliwość dokonania odliczenia w kolejnych 6 latach od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Więcej informacji na temat rozliczenia znajdziesz w artykule: Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT? Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Czy można odliczyć pompę ciepła od podatku?

Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem, które umożliwia odliczenie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła. Znacząco obniża to koszty inwestycji w tego rodzaju systemu grzewczego, a tym samym podnosi jej opłacalność.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku korzystania z finansowej pomocy z programów takich jak Czyste Powietrze, odliczyć od podatku można tylko tą część kosztów, która została sfinansowana ze środków własnych. Odliczeniu nie podlega kwota uzyskana w ramach dotacji.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Ile kosztuje montaż pompy ciepła?

Montaż pompy ciepła wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: niskie koszty eksploatacji i możliwość uzyskania oszczędności, wygoda użytkowania, bezpieczeństwo, ochrona środowiska...

Panele fotowoltaiczne – wymiary i waga

Podejmując decyzję o zakupie paneli fotowoltaicznych, oprócz ich mocy, należy wziąć pod uwagę również ciężar i wymiary. Każdy dach ma inną konstrukcję, a co za tym idzie również inne...

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika to technologia, z której korzystanie przynosi wiele korzyści, w postaci niższych rachunków za prąd, a tym samym pojawienia się oszczędności, niezależności energetycznej, a...

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku istotnych komponentów, jednak do najważniejszych zaliczane są panele fotowoltaiczne. Jakie panele fotowoltaiczne najlepiej wybrać, aby działały...