Jakie są podstawowe kroki formalne do uzyskania pozwolenia na budowę farmy około 1 MW?

  • decyzja / opinia środowiskowa
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • warunki przyłączenia dla przedmiotowej elektrowni z zakładu energetycznego
  • projekt budowlany do pozwolenia na budowę
  • projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami rozwiązań projektowych z zakładem energetycznym
  • realizacja / budowa farmy PV
  • odbiory / pomiary / dopuszczenie do użytkowania

Prognozowany termin w przypadku elektrowni około 1 MW wynosi 11-12 miesięcy.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych,...

Jak dobrać pompę ciepła?

Podjęcie decyzji o wyborze pompy ciepła jako systemu ogrzewania domu lub innego budynku wiąże się z szeregiem kolejnych, jakie należy podjąć. Pojawić się mogą takie pytania, jak: który...

Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Najpopularniejszą metodą produkcji energii elektrycznej ze słońca stanowią obecnie panele fotowoltaiczne. Wartość wyprodukowanej przez nie energii jest dość trudna do oszacowania,...