Mój prąd 2022 – od kiedy rusza nabór do programu Mój Prąd 4.0?

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką, a jedną z przyczyn było pojawienie się różnych form finansowego wsparcia z programów rządowych i samorządowych. Sprawiły one, że inwestycje w technologie korzystające z odnawialnych źródeł energii stały się dla inwestorów jeszcze bardziej opłacalne. Wśród rozwiązań, z których skorzystały setki tysięcy beneficjentów, znajduje się program Mój Prąd. Poprzednia edycja zakończyła się z powodu wyczerpania środków finansowych w październiku 2021 roku. Duże zainteresowanie programem sprawiło, że przez przedstawicieli rządu oraz NFOŚiGW zapowiedziana została kolejna. Dowiedz się, jakie zasady zostaną zmienione w programie Mój Prąd 4.0 oraz od kiedy rusza nabór wniosków do programu Mój Prąd 2022?

Program Mój Prąd

Celem programu Mój Prąd, który został uruchomiony po raz pierwszy w 2019 roku, było zwiększenie zainteresowania inwestycją w zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych przez właścicieli gospodarstw domowych. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne nie przyczynia się bowiem do emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a wytwarzana energia elektryczna jest czystą, zieloną energią, nie posiadającą negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Większa ilość instalacji fotowoltaicznych przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz czystsze powietrze.

Nabór wniosków do programu Mój Prąd ruszył 30 sierpnia 2019 roku, a zakończył 20 grudnia 2019 w związku z wyczerpaniem nakładów finansowych. Każda kolejna edycja wiązała się z bardzo dużą ilością złożonych wniosków, co powodowało ich szybkie zakończenie. Ostatni program Mój Prąd 3.0 rozpoczął się 1 lipca 2021, a zakończył w październiku 2021, jeszcze przed upływem czasu.

W trakcie wszystkich programów wypłacono łącznie 270 tys. dofinansowań na kwotę około 1,31 mld zł. Szacuje się, że program ograniczył emisję CO2 o ponad 1,25 mln ton.

Mój Prąd 4.0 – kontynuacja w 2022 roku

Niemal od razu po zakończeniu programu Mój Prąd 3.0 pojawiły się pytania dotyczące jego kontynuacji. Zgodnie z informacjami, jakie udostępnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i które zostały potwierdzone przez przedstawicieli rządu, program Mój Prąd zostanie uruchomiony ponownie w 2022 roku. Jest on już uwzględniony w planie wydatków NFOŚiGW na 2022 rok. Budżet zaplanowany na program wynosi około 1 mld zł.

Oficjalne zasady naboru do programu Mój Prąd 4.0 nie zostały jeszcze ogłoszone – prawdopodobnie podane zostaną tuż przed uruchomieniem przyjmowania wniosków. Wiadomo natomiast, że większość z nich nie ulegnie zmianie.

Jakich zmian można oczekiwać? Przede wszystkim będą one efektem zmiany systemu rozliczania nadwyżek energii odprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. System opustów zostaje zamieniony na net-billing, w ramach którego prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci energetycznej. W przypadku poboru energii będą z kolei płacić za nią jak inni odbiorcy. W związku z tą zmianą za priorytet programu Mój Prąd 4.0 uznane zostało wspieranie rozwiązań zwiększających autokonsumpcję w miejscu wytwarzania prądu. Oznacza to, że dofinansowanie obejmie nie tylko instalacje fotowoltaiczne, lecz również magazyny energii oraz inne rozwiązania pozwalające na przechowywanie i efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii.

Kto może skorzystać z dotacji z programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd został przewidziany dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem było również zawarcie umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także wymiana licznika na dwubiegunowy. Warunki te prawdopodobnie nie ulegną zmianie w przypadku programu Mój Prąd 4.0.

Dofinansowanie przyznawane jest na budowę nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW, co oznacza, że nie można go uzyskać w przypadku przebudowy systemu lub jego rozbudowy. Środki finansowe wypłacane są po zakończeniu inwestycji. Z instalacji fotowoltaicznej inwestorzy są zobowiązani korzystać przez minimum 5 lat od daty wypłaty świadczenia.

Kolejną zasadą jest ograniczenie czasowe: dotacja dotyczyć będzie wyłącznie wydatków poniesionych w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku, zaś urządzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznej nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Mój Prąd 2022 – co ulegnie zmianie?

Zaplanowane zmiany w programie Mój Prąd 2022 stanowią efekt ukierunkowania priorytetu na na zwiększenie autokonsumpcji. Zakres inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie, będzie zatem rozszerzony i obejmować będzie nie tylko instalację fotowoltaiczną, lecz również urządzenia pozwalające na wykorzystanie i przechowywanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę, takie jak:

  • magazyny energii,
  • magazyny ciepła oraz chłodu,
  • inteligentne systemy zarządzania energią w gospodarstwie domowym,
  • ładowarki do samochodów elektrycznych.

Zmiana zakresu dofinansowania będzie miała również wpływ na kwotę, jaką można uzyskać z programu.

Mój Prąd 4.0 – jaka będzie kwota dofinansowania

Oficjalna kwota dotacji z programu Mój Prąd 2022 nie została jeszcze podana, jednak najprawdopodobniej w przypadku zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej będzie ona wynosić 3000 zł. Nie wiadomo również, czy zasada wysokości dofinansowania na poziomie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych zostanie zachowana.

Ze względu na włączenie rozwiązań skierowanych na zwiększenie autokonsumpcji w program dotacji, konieczne będzie odpowiednie rozdysponowanie budżetu. Zgodnie z zasadami programu w przypadku inwestycji w dodatkowe rozwiązania, czyli np. zakup fotowoltaiki z magazynem energii, inwestorzy będą mogli liczyć na wyższe dofinansowanie. Na razie jednak informacje o wysokości dotacji nie zostały oficjalnie podane.

Kiedy startuje nabór do programu Mój Prąd 2022?

Informacje udostępnione przez NFOŚiGW i potwierdzone przez przedstawicieli rządu dają pewność, że w 2022 roku zostanie uruchomiona kolejna edycja programu Mój Prąd. Oficjalnej daty startu naboru jeszcze nie poznaliśmy, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że nabór wniosków o dofinansowanie ruszy w I kwartale 2022 roku. Nie jest to data zupełnie przypadkowa, gdyż od 1 kwietnia 2022 roku w życie wchodzą generalne zmiany w systemie rozliczania energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Mój Prąd 2022 – jak złożyć wniosek?

Zasady składania wniosków o dofinansowanie z programu Mój Prąd 2022 raczej nie ulegną zmianom, co oznacza, że będzie je można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub za pośrednictwem wojewódzkich oddziałów (WFOŚiGW). Istnieje również możliwość ich złożenia w formie elektronicznej.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd 2022 potrzebne będą:

  • kopia faktury za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, na której znajduje się adnotacja „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji – w przypadku, gdy fotowoltaika została zamontowana samodzielnie (przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy pompa ciepła się opłaca?

Zauważalny na przestrzeni ostatnich lat wzrost zainteresowania zakupem i montażem pompy ciepła to efekt korzyści, jakie można uzyskać decydując się na ten system ogrzewania budynku i...

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja...

Ile kosztuje założenie fotowoltaiki?

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w technologiach takich jak fotowoltaika pozwala na uzyskanie oszczędności na rachunkach za prąd oraz niezależności energetycznej, a także na...

Co to jest pompa ciepła?

Wybierając system ogrzewania domu stajemy często przed dylematem, na jakie urządzenie powinniśmy się zdecydować. Od kilku lat rosnącym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, które...