Zakład wodociągów i kanalizacji w Szczecinie

W 2018 roku na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstała we współpracy firmy Hymon oraz miasta Szczecin farma fotowoltaiczna o mocy 512kW. Wytworzona energia elektryczna w całości jest przeznaczana na zapotrzebowanie wynikające z funkcjonowania zakładu produkcji wody. Pozwala to uchronić tamtejszy rejon przed zanieczyszczaniem powietrza przez tak duże przedsiębiorstwo. Inwestycja współfinansowana przez środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Opłata OZE – co to jest?

Systematyczny wzrost cen prądu odczuwa każdy konsument energii elektrycznej. Jednakże wzrost wysokości rachunków za prąd nie są wyłącznie wynikiem zmian taryfowych – mogą one...