Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Wzrost popularności fotowoltaiki w ostatnich latach wiąże się również z narastającą ilością mitów na jej temat. Wśród nich znajduje się teoria o zagrożeniach dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia człowieka, jakie rzekomo stwarza ta technologia. Czy fotowoltaika jest bezpieczna? To pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć w poniższym wpisie!

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika jest technologią, która wykorzystuje odnawialne źródła energii. Instalacja fotowoltaiczna pobiera energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, która zasila urządzenia elektryczne w gospodarstwach domowych, firmach, rolnictwie czy w różnego rodzaju instytucjach. Podczas pracy paneli fotowoltaicznych nie są emitowane szkodliwe substancje, a cały proces bazuje na zasobach naturalnych i odnawialnych (dowiedz się więcej na temat tego, czym są odnawialne źródła energii?)

Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej wielu inwestorów rozważa każdy aspekt, w tym również związany z bezpieczeństwem. Czy fotowoltaika może stanowić zagrożenie dla zdrowia?

Czy fotowoltaika jest bezpieczna dla zdrowia i samopoczucia?

Wśród narastających wokół fotowoltaiki mitów znajduje się mit dotyczący szkodliwego wpływu na zdrowie. Ze względu na fakt, że panele fotowoltaiczne wytwarzają pole magnetyczne, są one obarczane za problemy takie jak słabe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie, zaburzenia snu, widzenia czy bóle głowy.

W rzeczywistości panele fotowoltaiczne podczas pracy wytwarzają pole magnetyczne, jednak nie jest ono w żaden sposób szkodliwe. Jest to tzw. promieniowanie niejonizujące, które powoduje wprawienie w ruch atomów w cząsteczkach, wytwarzając ciepło. Nie stanowi ono jednak zagrożenia dla zdrowia człowieka. Nie przyczyna się również do uszkodzeń w DNA, zatem fotowoltaika nie może być powiązana z powstawaniem chorób czy mutacji genetycznych.

Warto również wiedzieć, że pole magnetyczne wytwarzają praktycznie wszystkie sprzęty, w tym wszechobecne telefony komórkowe oraz sieć WiFi, a Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że nie ma dowodów, aby uznać tego rodzaju promieniowanie za posiadające negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka.

Ryzyko pożaru a instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne są urządzeniami podłączonymi do sieci energetycznej. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia posiadające połączenie z siecią stwarzają one pewne ryzyko pożaru. W przypadku dobrej jakości, nowoczesnych paneli zastosowana w nich technologia i użyte materiały spełniające odpowiednie normy, są na tyle bezpieczne, aby stwierdzić, że ryzyko to jest naprawdę niewielkie.

Co może stanowić przyczynę pożarów w przypadku instalacji fotowoltaicznych? To przede wszystkich niskiej jakości panele fotowoltaiczne, nieprawidłowe wykonanie projektu oraz instalacji (nieodpowiedni dobór przewodów, złączy lub brak uziemienia) oraz czynniki zewnętrzne (np. wyładowania piorunowe).

W przypadku paneli fotowoltaicznych można jednak znacząco ograniczyć ryzyko pożarowe. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej. Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powżej 6,5 kW konieczne jest ich uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż oraz zgłoszenie do jednostek straży pożarnej. Mniejsze instalacje fotowoltaiczne również warto odpowiednio zabezpieczyć, wyposażając je w instalację odgromową, przeciwpożarową i przeciążeniową i zwarciową. Montaż fotowoltaiki dobrze jest również powierzyć doświadczonym ekspertom, którzy zadbają o jej prawidłową instalację i właściwe zabezpieczenie.

Zagrożenie porażenia prądem

Instalacja fotowoltaiczna to elektrownia, a jej zadaniem jest produkcja prądu. Generuje przy tym wysokie napięcie, zatem w przypadku fotowoltaiki można mówić o ryzyku porażenia prądem. Należy jednak zaznaczyć, że jest ono bardzo niewielkie i dotyczy głównie osób, które wykonują przy niej prace, czyli instalatorów, konserwatorów bądź strażaków. Zadania tego rodzaju warto powierzać osobom, które posiadają odpowiednie przeszkolenie i są wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.

System fotowoltaiczny jest również narażony na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wyładowania elektryczne, mróz czy promieniowanie słoneczne. Mogą one powodować uszkodzenia mechaniczne paneli fotowoltaicznych bądź przewodów. Zagrożenie stanowią również zwarcia oraz tzw. łuk elektryczny. W celu ograniczenia ryzyka z nich wynikającego konieczne jest:

  • odpowiednie zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, aby była odporna na czynniki zewnętrzne (odpowiednia izolacja, wysokiej jakości materiały odporne na wysokie temperatury czy promieniowanie słoneczne),
  • zastosowanie należytych zabezpieczeń, takich jak zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwpożarowe, odgromowe, zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.

Wpływ fotowoltaiki na środowisko naturalne

O fotowoltaice dużo mówi się w kontekście jej ekologicznego aspektu. Faktem jest, że instalacje fotowoltaiczne bazują na odnawialnych źródłach energii, a ich działanie nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji – pyłów, gazów czy innych, chemicznych substancji. Za pomocą fotowoltaiki wytwarzana jest czysta, ekologiczna energia.

Choć sama fotowoltaika nie powoduje emisji dwutlenku węgla, proces jej produkcji, dostarczenia oraz utylizacji po kilkudziesięciu latach już tak. Nie są to jednak ilości porównywalne do emisji szkodliwych spalin w procesie wytwarzania energii elektrycznej przez tradycyjne elektrownie. Mimo wszystko warto zdecydować się na fotowoltaikę, jako najbardziej ekologiczny sposób produkcji prądu, a po latach zadbać o odpowiednią utylizację paneli słonecznych.

Podsumowanie – czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Fotowoltaika to technologia, która zyskała ogromną popularność, zapewniając inwestorom niższe rachunki za prąd i niezależność energetyczną, a jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Choć pojawiło się wokół niej wiele mitów, można je z łatwością rozwiać podając konkretne argumenty świadczące o braku jej powiązania z zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Niezbędne jest jednak odpowiednie zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych na wypadek ewentualnych zagrożeń związanych z pożarami, porażenia prądem czy uszkodzenia instalacji w wyniku działania czynników mechanicznych. Elektrownie fotowoltaiczne muszą posiadać właściwe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwpożarowe, odgromowe, zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Opłata OZE – co to jest?

Systematyczny wzrost cen prądu odczuwa każdy konsument energii elektrycznej. Jednakże wzrost wysokości rachunków za prąd nie są wyłącznie wynikiem zmian taryfowych – mogą one...

Ile lat wytrzymuje pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które znane są ze swojego wydajnego, ekologicznego i energooszczędnego działania, a także wieloletniej żywotności. Pompy ciepła mogą działać...