Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 – lista aktualnych dofinansowań

Fotowoltaika, pomimo wielu zmian związanych z rozliczaniem prosumentów, jakie zostały wprowadzone w 2022 roku, jest nadal bardzo opłacalna pod względem ekonomicznym. Wykorzystując całkowicie darmowe, odnawialne źródła energii zapewnia niższe rachunki za prąd, a także uniezależnia od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz oraz od podwyżek jej cen. Wpływ na opłacalność fotowoltaiki ma również możliwość skorzystania z szeregu dofinansowań, jakie uzyskać można z rządowych programów. Kto może skorzystać z dopłaty do fotowoltaiki w 2022 roku? Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć prosumenci? Sprawdź aktualną listę programów finansowania instalacji fotowoltaicznych!

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 – zmiany w programach

W roku 2022 w zakresie rozliczania fotowoltaiki nastąpiło wiele zmian. Głównią z nich jest jest zmiana sposobu rozliczania nadwyżki energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. W przypadku prosumentów, którzy zgłosili instalację fotowoltaiczną do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego do 31 marca 2022 roku rozliczanie przez następne 15 lat opierać się będzie na dotychczasowym systemie opustów, zaś instalacje zgłoszone po 1 kwietnia 2022 roku będą rozliczane w systemie net-billingu.

Zmiana sposobu rozliczania wpłynęła również na zakres zmian w najbardziej popularnym programie dofinansowań, jakim jest Mój Prąd. Wysokość dotacji została uzależniona od zakresu inwestycji. Na większą dopłatę liczyć mogą inwestorzy, którzy podjęli decyzję o zakupie i montażu rozwiązań zwiększających autokonsumpcję. Są to: magazyny energii, magazyny ciepła i chłodu, punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz inteligentne systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych.

Inne zmiany, jakie pojawiły się w programach dofinansowań, to m.in. podniesienie progu dochodowego uprawniającego do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W gospodarstwach jednoosobowych próg dochodowy wynosi obecnie 2 189 zł miesięcznie, zaś w gospodarstwach wieloosobowych – 1 564 zł na osobę.

Dofinansowanie na fotowoltaikę w 2022 roku – kto może je uzyskać?

Fotowoltaika to rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskało na popularności szczególnie w przypadku osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych. Właśnie do tej grupy osób kierowana jest największa ilość programów oferujących dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Jednak dotacje przyciągają również inne grupy, w tym rolników i przedsiębiorców. Oni również mają możliwość uzyskania dopłaty do fotowoltaiki w 2022 roku.

W zależności od konkretnego programu i jego założeń, dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne uzyskać mogą:

  • gospodarstwa domowe,
  • przedsiębiorstwa, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • rolnicy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowania do fotowoltaiki 2022

Program Mój Prąd – to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW przewidziany dla osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i posiadających zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać z programu Mój Prąd, wynosi 3000 zł, do 50% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie, program Mój Prąd 4.0, do którego nabór wniosków rozpoczął się z początkiem kwietnia, oferuje dofinansowania na rozwiązania zwiększające autokonsumpcję, takie jak magazyn energii, magazyn ciepła i chłodu, inteligentne systemy zarządzania energią oraz punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Czyste Powietrze – jest programem skierowanym do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkaniowych, którzy podejmują w nim przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Za zakup i montaż instalacji PV o mocy 2-10 kW z programu Czyste Powietrze uzyskać można maksymalnie 5000 zł.

Stop Smog – dla osób fizycznych, ubogich energetycznie i zamieszkujących w gminach objętych uchwałą antysmogową, przewidziany został program Stop Smog, w ramach którego można otrzymać dopłatę do wysokości 70% kosztów, jednak średni koszt inwestycji w zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji w jednym budynku bądź lokalu nie może przekroczyć 53 000 zł.

Agroenergia – program dla osób prowadzących działalność rolniczą. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW uzyskać można od 15 tys. do 25 tys. zł, od 13% do 20% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji jest zależna od mocy instalacji.

Energia Plus – dotacje na instalacje fotowoltaiczne są również przewidziane dla przedsiębiorców. Program Energia Plus oferuje pożyczki na budowę, przebudowę i przyłączenie instalacji OZE w kwocie od 0,5 mln do 300 mln zł, do 80% kosztów kwalifikowanych lub dotację na ten cel, maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Inwestycja w fotowoltaikę wiąże się z kosztami, które ponoszą inwestorzy. Opcja dopłat do instalacji fotowoltaicznych sprawia, że koszty te znacznie maleją. Istnieje również dodatkowy sposób, aby je obniżyć – można skorzystać z opcji odliczenia fotowoltaiki od podatku. Jakie rozwiązania można wykorzystać?

  • Ulga termomodernizacyjna – ulga podatkowa dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli istniejących budynków jednorodzinnych rozliczających się według skali podatkowej, podatku liniowego lub za pomocą ryczałtu;
  • Ulga dla rolników na fotowoltaikę – umożliwia rolnikom odliczenie 25% kosztów zakupu i montażu fotowoltaiki od podatku rolnego – nie można jej jednak łączyć z dofinansowaniem ze środków publicznych;
  • Zwrot podatku VAT – przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia podatku VAT wynoszącego w przypadku fotowoltaiki 23% od należnego podatku.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jakie grzejniki do powietrznej pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła to innowacyjne, energooszczędne i ekologiczne systemy grzewcze, na których montaż decyduje się coraz więcej osób. Zapewniają one ogrzewanie w budynkach, chłodzenie...

Jak działają pompy ciepła?

Popularność pomp ciepła to efekt rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także poszukiwania sposobu na efektywne i oszczędne ogrzewanie budynku oraz zapewnienie ciepłej wody...

Wiosenne zestawy od Hymon!

Ropocznij sezon z własną energią! Zapraszamy serdecznie wszystkich do skorzystania z wyjątkowych zestawów od Hymon! Wiosna na dobre zawitała do naszych domów! Już czas, aby pomyśleć nad...