Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 – aktualna lista

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się w Polsce coraz popularniejsze. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak również innowacyjne systemy do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej bazujące na energii cieplnej pochodzącej z gruntu, z wody lub z powietrza, czyli pompy ciepła. Zakup i montaż pompy ciepła to jednak spory wydatek, dlatego wielu inwestorów zniechęconych jest do tego rodzaju rozwiązania. Zupełnie niepotrzebnie! Koszty inwestycji w pompę ciepła można bowiem mocno obniżyć, korzystając z dotacji z programów rządowych. Z jakich narzędzi finansowych możesz skorzystać? Oto aktualna lista!

Pompy ciepła – zalety

Rosnąca sprzedaż pomp ciepła w ostatnich latach to zasługa wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, podwyżek cen gazu, jak również podniesienia poziomu wiedzy o korzyściach wynikających z instalacji pompy ciepła jako systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które może nie tylko zapewniać ciepło w domu, lecz również chłodzić pomieszczenia w gorące dni lata. To urządzenie ekologiczne, które nie przyczynia się do emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, a także wydajne i tanie w eksploatacji – aż 75% energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła pochodzi z zasobów naturalnych, które są równocześnie bezpłatne. W wyniku tego inwestorzy zyskują realne oszczędności i to przez długie lata, gdyż pompa ciepła jest urządzeniem znanym z długoletniej żywotności (może działać bezawaryjnie nawet do 50 lat). Pompa ciepła jest systemem bezpiecznym, komfortowym w użytkowaniu, w pełni zautomatyzowanym. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowym, jak i starym budownictwie.

Wzrost popularności pomp ciepła to także zasługa pojawienia się wielu programów, które oferują różne sposoby finansowania zakupu i montażu pomp ciepła. Tym samym koszt inwestycji ulega znacznemu obniżeniu, zwrot z niej następuje szybciej, a także rośnie jej rentowność.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2022 – jakie zmiany?

Najbardziej popularnym programem, z którego mogą skorzystać beneficjenci dokonując wymiany źródła ciepła w swoim domu na pompę ciepła, jest aktualnie program Czyste Powietrze. Środki z niego mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym m.in. zakup i montaż pompy ciepła. Wysokość dotacji jest ściśle związana z uzyskiwanymi dochodami. W przypadku programu Czyste Powietrze w 2022 roku wprowadzono kilka zmian. Przede wszystkim wsparcie finansowe nie jest dłużej przyznawane w przypadku inwestycji w kotły węglowe. Podniesiony został również próg dochodowy uprawniający do skorzystania z podwyższonego poziomu finansowania (do 2 189 zł miesięcznie w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1 564 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych) oraz wprowadzona została trzecia część programu skierowana do osób najmniej zamożnych.

Program Czyste Powietrze był nakierunkowany na wymianę źródła ciepła, jednak nie dotyczył nowych domów. W celu jego uzupełniania został stworzony nowy program – Moje Ciepło, z którego uzyskać można dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. W zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła kwota dotacji wynosić będzie 7 tys. zł (powietrzna pompa ciepła) lub 21 tys. zł (gruntowa pompa ciepła), do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Budżet programu to 600 ml zł, które pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Kto może skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła 2022?

Dofinansowanie do pompy ciepła sprawia, że inwestycja w ten system ogrzewania staje się bardziej rentowna, a zwrot z niej następuje szybciej. Dopłaty i preferencyjne pożyczki z programów rządowych umożliwiają również większej grupie inwestorów zakup pomp ciepła. Kto może skorzystać z programów zapewniających finansowe wsparcie?

  • gospodarstwa domowe,
  • przedsiębiorcy,
  • rolnicy,
  • jednostki samorządów terytorialnych
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W zależności od warunków danego programu różne są grupy beneficjentów uprawnionych do skorzystania z finansowej pomocy, a także sam jej zakres oraz wartość dotacji.

Lista dotacji do pomp ciepła 2022

Dofinansowanie do pompy ciepła można uzyskać z następujących programów:

Czyste Powietrze – program dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, realizujących w budynku przedsięwzięcie termomodernizacyjne, takie jak np. montaż pompy ciepła zamiast nieefektywnego systemu grzewczego. Dotacja uzależniona jest od osiąganych dochodów. Do podstawowego poziomu finansowania uprawione są osoby z dochodami do 100 tys. zł rocznie (maksymalnie 30 tys. zł w przypadku przedsięwzięcia z instalacji fotowoltaicznej lub 25 tys. bez instalacji fotowoltaicznej), zaś do podwyższonego poziomu uprawniają dochody na poziomie 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowy (wysokość dotacji wynosi do 32 tys. zł bez mikroinstalacji fotowoltaicznej i 37 tys. zł z instalacją fotowoltaiczną). Stworzona została również trzecia część programu dla osób o najniższych dochodach – do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym na osobę oraz 1 260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych (do 60 tys. zł – przedsięwzięcie bez instalacji fotowoltiacznej oraz 69 tys. zł z instalacją fotowoltaiczną)

Moje Ciepło – program komplementarny w stosunku do programu Czyste Powietrze, również skierowany do osób fizycznych, które jednak są właścicielami lub współwłaścicielami nowych domów o podwyższonym standardzie energetycznym. Dotacja pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a jej maksymalna kwota wynosi do 7 tys. zł w przypadku powietrznej pompy ciepła lub do 21 tys. zł w przypadku gruntowej pompy ciepła. Za realizację programu odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stop Smog – program skierowany do osób ubogich energetycznie, z którego można uzyskać m.in. dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła. Dotacja pokrywa do 70% kosztów kwalifikowanych, a średni koszt inwestycji w jednym budynku lub lokalu nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Agroenergia – program przeznaczony dla rolników, którzy zainwestowali w zakup i montaż pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW. W zależności od mocy pompy ciepła dotacja może wynosić od 15 tys. do 25 tys. zł, można również zyskać dodatek do 10 tys. zł przy instalacji hybrydowej. Wartość dotacji nie może być wyższa niż 20% kosztów kwalifikowanych.

Energia Plus – program dla przedsiębiorców, którzy zyskać mogą dotację do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub pożyczkę o wartości od 0,5 mln do 300 mln zł, na maksymalnie 85% kosztów inwestycji.

Pompy ciepła – obniż koszty korzystając z ulgi podatkowej

Dofinansowania do pomp ciepła w znacznym stopniu obniżają koszty inwestycji. To jednak nie jedyne narzędzie finansowe zmniejszające wydatki na pompę ciepła. Osoby fizyczne, rozliczające się liniowo, według skali podatkowej lub za pomocą ryczałtu mogą również skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Na jej temat dowiesz się więcej z artykułu: Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czyste powietrze 2022 – zmiany, warunki, terminy

Rosnące zanieczyszczenie powietrza spowodowało konieczność podejmowania działań na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W celu zachęcenia do realizowania przedsięwzięć...

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz...

Fotowoltaika – jaki okres rozliczeniowy wybrać?

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z produkcją energii elektrycznej. W niektórych okresach wytworzonej energii jest więcej, w efekcie czego powstają nadwyżki energii. Aby móc z...