Farma fotowoltaiczna – ile za hektar? Zarabiaj na dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę

Ze względu na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, jakie można zyskać dzięki fotowoltaice, na montaż instalacji fotowoltaicznej decyduje się wielu właścicieli domów, firm czy gospodarstw rolnych. Jest to jednak nie tylko rozwiązanie, które daje możliwość obniżenia wydatków eksploatacyjnych, lecz również uzyskiwania dochodów. Powstają w tym celu farmy fotowoltaiczne, czyli instalacje fotowoltaiczne o dużej powierzchni montowane na gruncie, których celem jest wytwarzanie dużej ilości energii elektrycznej.

Zyski mogą osiągać nie tylko właściciele elektrowni fotowoltaicznych, lecz również właściciele terenów, które są dzierżawione pod tego rodzaju rozwiązania. Jaki grunt można wydzierżawić pod farmy fotowoltaiczne? Na co zwrócić uwagę decydując się na pozyskiwanie dochodów tą metodą? Co powinno znaleźć się w umowie o dzierżawę ziemi? I wreszcie, czy dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną jest opłacalna? Na każde z pytań znajdziesz odpowiedź w naszym wpisie.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Farma fotowoltaiczna jest instalacją fotowoltaiczną o dużej powierzchni. Jej zadaniem jest generowanie dużej ilości energii elektrycznej, która może zostać spożytkowana na dwa sposoby. Po pierwsze stanowi ona doskonały sposób na uzyskanie oszczędności – mogą z niej korzystać zarówno duże firmy produkcyjne, jak i miasta, których zużycie prądu jest ogromne. Farma fotowoltaiczna jest także sposobem na pozyskiwanie dochodów. Wytworzony za jej pomocą prąd może zostać bowiem odsprzedany do sieci energetycznej, skąd następnie trafi do odbiorców.

Właściciele terenów stanowiących nieużytki mają możliwość uzyskiwania dochodów z dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne. W ten sposób dostają szansę na posiadanie stałego, pasywnego źródła dochodu z obszarów, które z reguły i tak nie są w żaden sposób wykorzystywane. Należy jednak wiedzieć, że aby wydzierżawić grunt pod instalację fotowoltaiczną musi on spełniać określone wymagania.

Grunt pod budowę farmy fotowoltaicznej – jakie są wymogi?

Budowa farmy fotowoltaicznej nie jest możliwa w każdym miejscu i nie zawsze jest opłacalna. Jakie właściwości musi mieć grunt przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną?

Ważna jest przede wszystkim wielkość działki, która nie może być mniejsza niż 2 hektary. W przypadku mniejszej powierzchni inwestycja w farmę może być dla inwestorów nierentowna. Z punktu widzenia opłacalności inwestycji istotna jest także bliskość linii średniego napięcia lub GPZ (Głównego Punktu Zasilającego), dzięki czemu łatwiejsze będzie podpięcie elektrowni do sieci. Duża odległość będzie stanowiła utrudnienie i podnosiła koszty inwestycji.

Znaczenie ma także klasa gruntów – IV, V lub VI pochodzenia mineralnego. Do budowy dużej instalacji fotowoltaicznej nadawać się będą nieużytki rolne. Ważne jest także, aby na działce nie znajdowały się żadne budynki, drzewa ani krzewy.

Farma fotowoltaiczna nie może znajdować się również na terenach zagrożonych powodzią ani na obszarach ważnych pod względem ekologicznym, takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty czy obszary objęte programem Natura 2000. W przypadku, gdy dla danej działki stworzony jest plan zagospodarowania przestrzennego, należy umieścić w nim zapis o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę fotowoltaiczną.

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod farmę fotowoltaiczną?

Decydując się na dzierżawę gruntu wielu właścicieli nieużytków rolnych zadaje pytanie: „farma fotowoltaiczna – ile za hektar?” Od odpowiedzi na nie zależy bowiem opłacalność dzierżawy ziemi pod duże instalacje fotowoltaiczne.

Według szacunków za 1 hektar wydzierżawionej ziemi otrzymać można od 8 do 10 tysięcy złotych rocznie. Przekłada się to na średnie miesięczne dochody w wysokości około 750 zł z tytułu dzierżawy 1 hektara działki. Warto zaznaczyć, że są to dochody pasywne, czyli uzyskiwane stale bez dużego zaangażowania własnej pracy.

Dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną wiąże się z uzyskiwaniem bardzo przyzwoitego, miesięcznego dochodu, szczególnie, gdy posiadamy sporej wielkości działkę. To również często zabezpieczenie na wiele lat do przodu, bowiem umowa z inwestorami jest podpisywana z reguły na bardzo długi okres czasu.

W momencie, gdy chcemy wydzierżawić działkę pod budowę farm fotowoltaicznych, powinniśmy także wziąć pod uwagę różne opłaty publiczno-prawne. Warto dodać do umowy zapis o tym, która ze stron będzie je ponosić, gdyż mogą one wpłynąć na uzyskiwane przez właściciela gruntu dochody.

Umowa dzierżawy gruntu pod instalację fotowoltaiczną – sprawdź zapisy!

Podpisanie umowy dzierżawy gruntu to konieczny punk, gdy chcemy wydzierżawić ziemię inwestorowi zainteresowanemu budową farmy fotowoltaicznej. W umowie powinno znaleźć się kilka ważnych punktów, które będą chronić interesy stron oraz gwarantować czytelność w sytuacjach spornych. Na co zatem zwrócić uwagę?

  • Przedmiot umowy – umowa o dzierżawie gruntu pod farmę fotowoltaiczną powinna dokładnie określać granice terenu, na którym może stać instalacja.
  • Obowiązki inwestora – w umowie w sposób jasny powinny zostać określone obowiązki inwestora. Duże znaczenie mają tutaj wszelkie kwestie dotyczące zobowiązań finansowych względem właściciela.
  • Obowiązki właściciela terenu – w umowie mogą pojawić się zapisy o konieczności przygotowania gruntu pod budowę instalacji lub jej utylizacji po zakończeniu trwania umowy.
  • Kary umowne – inwestorzy bardzo często zabezpieczają się karami finansowymi na wypadek, gdyby właściciel terenu nie wywiązywał się z umowy. Tego rodzaju zabezpieczenia można również zapisać na rzecz dzierżawiącego. Znajdą one zastosowanie np. w przypadku przedterminowego wycofania się z inwestycji przez inwestora lub rażącego naruszenia zapisów umowy.
  • Zapisy dotyczące opłat publiczno-prawnych – warto doprecyzować, która ze stron odpowiada za ich pokrycie.

Im bardziej szczegółowa umowa, tym mniejsze ryzyko, że w sytuacji spornej nie będzie wiadomo, która ze stron ponosi odpowiedzialność. Prawnicy inwestora z całą pewnością zadbają o jego dobro, dlatego umowę dzierżawy właściciel gruntu powinien skonsultować ze specjalistami. Konsultacja z prawnikami to dobry sposób na zabezpieczenie własnych interesów.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – czy to się opłaca?

Fotowoltaika to rozwiązanie, które zapewnia oszczędności dla gospodarstw domowych, dla firm oraz dla rolnictwa. Obecnie może ona również stanowić dobry sposób na zapewnienie zysków poprzez sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

Na budowie farm fotowoltaicznych zyskać mogą jednak nie tylko inwestorzy, którzy chcą odsprzedawać energię elektryczną. Korzystna finansowo jest również dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, która właścicielom daje możliwość otrzymywania stałego, pewnego dochodu. I to z reguły na obszarach, które i tak nie byłyby w żaden inny sposób wykorzystywane.

Dzierżawiąc grunt pod instalację fotowoltaiczną początkowo niezbędne jest dokonanie kilku formalności, w tym konieczność sprawdzenia i podpisania umowy, a niekiedy również odpowiedniego przygotowania gruntu, jednakże przez kolejne lata stanowi dobre, stabilne źródło finansowe.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Sukces drużyny HYMON w piłce nożnej!

Końcem czerwca w Ustroniu Morskim odbyły się Międzybranżowe Mistrzostwa Polski Firm i Instytucji w piłce nożnej. W turnieju wzięło udział 28 reprezentacji różnych firm i instytucji z...

Czyste powietrze 2022 – zmiany, warunki, terminy

Rosnące zanieczyszczenie powietrza spowodowało konieczność podejmowania działań na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W celu zachęcenia do realizowania przedsięwzięć...

Pompa ciepła – wady i zalety

W ciągu ostatnich lat pompy ciepła, czyli innowacyjne i ekologiczne urządzenia służące do zapewniania ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej zyskały ogromną...

Co to jest pompa ciepła?

Wybierając system ogrzewania domu stajemy często przed dylematem, na jakie urządzenie powinniśmy się zdecydować. Od kilku lat rosnącym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, które...

Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja...