Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych - czy warto? - Hymon

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych - czy warto?

Przewidywania Instytutu Energetyki Odnawialnej na temat rosnących cen prądu sprawiają, że instalację systemów fotowoltaicznych coraz częściej rozważają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Czy w ich przypadku korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest równie korzystnym rozwiązaniem? Ile wynosi średni zwrot tej wielkości inwestycji? Czy formy rozliczenia prądu z fotowoltaiki dla wspólnoty przebiegają na tych samych zasadach, jak u osób fizycznych?

 

Fotowoltaika dla wspólnoty – korzyści i warunki rozliczania

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych owocuje nie tylko niższymi opłatami za prąd, ale również utrzymaniem stabilnej pozycji rynkowej danego budynku (proekologiczne nieruchomości są lepiej wyceniane). Świetnym patentem na czerpanie korzyści z fotowoltaiki dla większych wspólnot mieszkaniowych jest uzyskanie statusu spółdzielni energetycznej. Dzięki temu wytworzona energia elektryczna może być użytkowana wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni m.in. do oświetlenia klatek schodowych, garaży, przejść, parkingów, ogrzewania budynku, zasilania systemów wentylacyjnych, klimatyzacji oraz wind. Należy zaznaczyć, że energia z fotowoltaiki dla wspólnoty nie może być rozdzielana bezpośrednio między mieszkańców. Jednak rozliczana całościowo i tak przynosi mieszkańcom korzyści w postaci niższych rachunków.

 

Zgodnie z ustawą o OZE, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa również mogą być prosumentami (czyli jednostkami, które jednocześnie produkują i same korzystają z energii elektrycznej) rozliczającymi się w ramach tzw. systemu opustów. Jednak w ich przypadku opłata za usługę magazynowania i przekazywania energii jest rozliczana na nieco innych zasadach niż te, które dotyczą osób fizycznych. Wspólnota mieszkaniowa może liczyć maksymalnie na 60% zwrot energii. Oznacza to, że z każdej wyprodukowanej za pomocą systemu fotowoltaicznego kilowatogodziny, wspólnota może odebrać tylko 0,6 kWh (w przypadku osób fizycznych zwrot wynosi 0,8 kWh). Rozbieżność w sposobie rozliczania fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych po części wynika z tego, że budynki miejskie zwykle stanowią idealne środowisko do funkcjonowania instalacji. Brak zacienienia, duża ekspozycja słoneczna oraz wolna przestrzeń na dachach (na których bez trudu zmieszczą się nawet duże instalacje fotowoltaiczne) sprawiają, że systemy PV są dużo bardzo wydajne.

 

Opłacalność i sposoby finansowania fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych

W ogólnym rozrachunku fotowoltaika dla wspólnoty może okazać się opłacalna również z tego względu, że od rozliczonej energii nie trzeba uiszczać takich opłat jak: opłata dystrybucyjna, opłata z tytułu rozliczenia energii, czy koszty tzw. bilansowania handlowego. Poza tym od wyprodukowanej i bezpośrednio konsumowanej energii nie są również pobierane: opłata „mocowa”, opłata OZE oraz opłata kogeneracyjna. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom, jedna z największych spółdzielczych elektrowni fotowoltaicznych (o powierzchni 0,5 ha) zmniejszyła roczne koszty energii o ok. 300 tys. zł!

 

Opłacalność systemu fotowoltaicznego zależna jest od wysokości miesięcznych opłat danej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Średnia wartość kosztów energii elektrycznej w skali roku dla tego typu prosumentów wynosi ok. 9000 zł. W przypadku takiej wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną należy zamontować instalację o mocy 16-17 kWp. Jej koszt wynosi ok 75 tys. zł. Uwzględniając systematyczny wzrost cen energii (na poziomie 4%), instalacja fotowoltaiczna dla wspólnoty zwróci się już po 9 latach eksploatacji. Warto zaznaczyć, że jeśli wzrost cen będzie wyższy, czas zwrotu inwestycji będzie jeszcze krótszy.

 

Rozważając kupno fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych, warto zapoznać się z obowiązującymi stawkami VAT. Obecnie podatek dla instalacji montowanych na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym (domy o powierzchni do 300 m2 oraz mieszkania o powierzchni użytkowej do 150 m2) wynosi 8%. Należy zaznaczyć, że niższa stawka stosowana jest zarówno w przypadku instalacji montowanych na dachach, jak i tych, które bezpośrednio umieszczone zostały na posesji. Niestety, zakup fotowoltaiki dla wspólnoty może być finansowany jedynie ze środków pozyskanych od mieszkańców wchodzących w skład danego stowarzyszenia. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotychczas wprowadził jedynie pilotażowy program dotacji w tym zakresie na terenie województwa Wielkopolskiego.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE