Jak rozliczać energię z fotowoltaiki? - Hymon

Jak rozliczać energię z fotowoltaiki?

Co się dzieje z energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne? Jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki? W jaki sposób rozliczać się z zakładem energetycznym, żeby było to opłacalne? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

 

Bezgotówkowe rozliczanie z siecią, czyli net-metering

Dla osób inwestujących w systemy fotowoltaiczne, państwo przewiduje system bilansowania rocznego (tzw. system opustów lub net-metering). Pozwala on niejako na magazynowanie nadmiaru wyprodukowanej energii w sieci energetycznej oraz jej odbiór w dowolnym momencie, np. w nocy lub zimą (kiedy panele produkują mniej energii, niż wynosi nasze zapotrzebowanie). System opustów polega więc na bezgotówkowym rozliczeniu energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Aby móc rozliczać się w ten sposób, należy być prosumentem. Mianem tym określa się właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50 kWp, który jest jednocześnie producentem i odbiorcą energii elektrycznej. Prosumentami stajemy się w momencie podpisania z zakładem energetycznym umowy o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii. Według aktualnych zapisów ustawy OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), prosumentem może być osoba fizyczna lub prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej np. szkoły i wspólnoty mieszkaniowe.

 

Prosumenci mogą wytwarzać prąd tylko i wyłącznie na własne potrzeby, bez możliwości sprzedaży. Jak więc wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki w praktyce? Każdy prosument zobligowany jest zamontować licznik dwukierunkowy (koszt montażu pokrywa zakład energetyczny), który łączy naszą instalację PV z systemem zakładu energetycznego. Dzięki temu urządzeniu, zakład jest w stanie na bieżąco monitorować stan naszego „konta” poboru i oddawania energii. W związku z tym przesyłanie energii nie wymaga od prosumenta żadnych dodatkowych czynności.

 

Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne w pierwszej kolejności zużywana jest na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego, np. zasilanie różnego typu urządzeń. Gdy nasze zapotrzebowanie energetyczne jest mniejsze niż ilość wyprodukowanej energii, wtedy energia przekazywana jest do zakładu energetycznego z którym podpisaliśmy umowę. Zakład jest zobligowany do tego, aby zmagazynować powstałą nadwyżkę prądu. Jak widać, przesyłanie energii między prosumentem a siecią zachodzi całkowicie automatycznie.

 

Rozliczenie energii z fotowoltaiki - współczynnik korekty

Rozliczenie energii z fotowoltaiki jest odpłatne, mimo iż przebiega bezgotówkowo. System opustów posiada tzw. współczynnik korekty, co oznacza, że prosument nie może odebrać zmagazynowanej energii w stosunku 1:1. Usługa magazynowania w sieci wyprodukowanej nadwyżki energii kosztuje prosumenta – w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp – 20% wyprodukowanej energii, a w przypadku większej instalacji – 30%.

 

Najkorzystniej jest więc konsumować energię w czasie rzeczywistym. Tylko wtedy możliwe jest wykorzystanie wyprodukowanej energii w 100%. Dlatego bardzo ważnym aspektem w doborze odpowiedniej instalacji jest prawidłowe oszacowanie zapotrzebowania energetycznego. W przypadku instalacji systemu PV o zbyt dużej mocy niż wynosi nasze zapotrzebowanie, inwestycja może okazać się mało opłacalna. Należy pamiętać, że nadwyżka, której nie jesteśmy w stanie wykorzystać, przepada na rzecz zakładu energetycznego.

 

Na odbiór swojej energii z zakładu prosumenci mają 12 miesięcy, czyli tyle, ile wynosi cykl mikroinstalacji. Wiosną i latem produkcja energii jest większa niż wynosi zapotrzebowanie, a jesienią i zimą znacznie mniejsza. Cykl roczny daje możliwość wyrównania powstałych w ten sposób nadwyżek i strat. Po roku zakład energetyczny ma obowiązek przesłać prosumentowi zestawienie dotyczące energii pobranej z zakładu energetycznego, energii przesłanej do sieci oraz energii przechowywanej w sieci do ponownego wykorzystania. Nie oznacza to jednak, że rachunki za prąd muszą być rozliczane raz w roku, wręcz przeciwnie - można rozliczać się w cyklach miesięcznych, dwumiesięcznych lub półrocznych. Co będzie widniało na rachunkach? Opłaty stałe. Mimo rozliczania energii z fotowoltaiki za pomocą systemu opustów, nadal trzeba ponosić opłaty za świadczenie usług dystrybucji (m.in. stawkę opłaty przejściowej, stawkę jakościową oraz stawkę opłaty abonamentowej).

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE