Program Czyste Powietrze – wymiana starych pieców na nowe - Hymon

Program Czyste Powietrze – wymiana starych pieców na nowe

Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez dofinansowanie ocieplenia oraz wymianę źródeł ogrzewania. To właśnie przestarzałe piece i spalane w nich niskiej jakości paliwa w głównej mierze odpowiadają za stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jak ubiegać się o dofinansowanie i jak wysoką dotację można uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 

Czyste Powietrze - jakie wnioski traktowane są priorytetowo?

‍Budżet projektu przewidziany do 2029 r. wynosi aż 103 miliardy złotych. Maksymalna wysokość dotacji w ramach jednego przedsięwzięcia to 37 tys. zł, natomiast minimalna - 3 tys. zł. Kwota, jaką można otrzymać w ramach ekoprojektu „Czyste Powietrze” zależna jest od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Beneficjenci projektu podzieleni są na dwie grupy. Pierwszą stanowią rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł lub 1960 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa. Osoby te kwalifikują się do najwyższego typu dofinansowania, który może wynieść nawet 75% zakupu i montażu kotłowni gazowej. Druga grupę beneficjentów stanowią osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Osoby te mogą liczyć na wysokość dofinansowania wynoszącą do 45% kosztów inwestycji. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski beneficjentów z pierwszej grupy.

 

Priorytetowo traktowane są również wnioski dotyczące wymiany starego, nieefektywnego źródła ciepła na nowsze, bardziej ekologiczne urządzenie. W ramach programu „Czyste Powietrze” oprócz zakupu kotła, można starać się również o dofinansowanie na termomodernizację budynku np. ocieplenie budynku lub wymianę okien i drzwi, a także zakup i montaż dodatkowych urządzeń, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, czy pompa ciepła.

 

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że najwięcej zanieczyszczeń w naszym kraju powodują przede wszystkim przestarzałe piece i spalane w nich niskiej jakości paliwa, większe szanse na otrzymanie dofinansowania mają osoby starające się o wymianę starych urządzeń. Warto przy tym nadmienić, że warunkiem otrzymania dotacji, już po zakupie nowego kotła, jest niezwłoczne pozbycie się starego pieca. Kolejnym aspektem, o którym powinni wiedzieć wnioskodawcy jest fakt, że w ramach projektu „Czyste Powietrze” dofinansowanie do nowoczesnych kotłów na ekogroszek jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej.

 

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dotację

Do urządzeń, które podlegają dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” należą kotły kondensacyjne, kotły olejowe, kotły elektryczne oraz kotły na paliwo stałe – jednak pod warunkiem, że są bardziej ekologiczne od tradycyjnych. Dokładne modele objętych wsparciem kotłów można sprawdzić w internecie. Przypomnijmy, że wymiana pieca jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych. Obligatoryjny termin wymiany zależy jest jednak od daty produkcji urządzenia. Piece, które mają powyżej 10 lat (licząc od daty produkcji), należy wymienić do końca 2021 r., piece mające od 5 do 10 lat – do końca 2023 r., poniżej 5 lat – do końca 2025 r., a modele klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

 

Zasady przyznawania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” różnią się tak naprawdę w zależności od regionu. Każda gmina rozpatruje wnioski nieco inaczej. Różnice te są jednak drobne i wynikają głównie z ilości zgłoszeń. Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić kilka warunków formalnych. Pierwsze, co należy zrobić to wypełnić wniosek i złożyć go w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dowolnie wybranym banku. Wniosek można dostarczyć osobiście lub online poprzez system gov.pl lub Portal Beneficjenta. Po rozpatrzeniu wniosku, należy wyrazić zgodę na wizytę kontrolerów z Urzędu Miasta, którzy potwierdzą istnienie starego urządzenia.

 

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, realizacja inwestycji oraz złożenie wniosku rozliczeniowego, do którego należy dołączyć wszystkie faktury dokumentujące powstanie inwestycji. Wnioski można składać do 30 czerwca 2027 r. Wydanie decyzji nastąpi w przeciągu 30 dni. Jeszcze rok temu termin ten wynosił nawet 90 dni, jednak od maja 2020 r. przyspieszono całą procedurę oraz uproszczono dokumenty, dzięki czemu ich wypełnienie jest dziś dość intuicyjne.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE