Gmina Górno

W 2019 roku gmina Górno wzięła udział w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wspólnie zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla Gminy Górno”. Nasza oferta została uznana przez samorząd jako najkorzystniejsza, a tym samym zostaliśmy dostawcą oraz montażystą instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków UE. W ramach naszej współpracy z gminą Górno powstało 237 instalacji o sumarycznej mocy aż 1020,32kW.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jak działa magazyn energii do fotowoltaiki?

Odnawialne źródła energii zapewniają możliwość wytwarzania energii elektrycznej w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Technologie takie jak fotowoltaika pozwalają...

Jak działają pompy ciepła?

Popularność pomp ciepła to efekt rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także poszukiwania sposobu na efektywne i oszczędne ogrzewanie budynku oraz zapewnienie ciepłej wody...

Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Wzrost popularności fotowoltaiki w ostatnich latach wiąże się również z narastającą ilością mitów na jej temat. Wśród nich znajduje się teoria o zagrożeniach dla środowiska...