Gmina Adamówka

Władze samorządowe kolejnej gminy wybrały ofertę firmy Hymon jako najkorzystniejszą. Dzięki temu po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w dążeniu do zwiększenia udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. We wspólnym projekcie pod nazwą „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka” zamontowaliśmy aż 163 instalacji fotowoltaicznych. Łączna moc wyniosła 664kW, co pozwala na ochronienie środowiska przed ogromną emisją CO2 każdego dnia.  Mieszkańcy gminy mogli liczyć na dofinansowanie płynące ze środków UE, co zdecydowanie ułatwiło im dołożenie swojej cegiełki do ekologicznego świata dbającego o wspólne dobro.

Pozostałe, rekomendowane artykuły