Gmina Adamówka

Władze samorządowe kolejnej gminy wybrały ofertę firmy Hymon jako najkorzystniejszą. Dzięki temu po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w dążeniu do zwiększenia udziału energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. We wspólnym projekcie pod nazwą „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka” zamontowaliśmy aż 163 instalacji fotowoltaicznych. Łączna moc wyniosła 664kW, co pozwala na ochronienie środowiska przed ogromną emisją CO2 każdego dnia.  Mieszkańcy gminy mogli liczyć na dofinansowanie płynące ze środków UE, co zdecydowanie ułatwiło im dołożenie swojej cegiełki do ekologicznego świata dbającego o wspólne dobro.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Co to jest inwerter solarny?

Fotowoltaika jest technologią, która wykorzystuje energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter solarny (falownik...

Panele fotowoltaiczne – wymiary i waga

Podejmując decyzję o zakupie paneli fotowoltaicznych, oprócz ich mocy, należy wziąć pod uwagę również ciężar i wymiary. Każdy dach ma inną konstrukcję, a co za tym idzie również inne...