Upusty na instalację fotowoltaiczną dla przedsiębiorców - prosumentów

Upusty na instalację fotowoltaiczną dla przedsiębiorców - prosumentów

Od czasu wprowadzenia w 2016 r. systemu net meteringu, liczba nowych instalacji fotowoltaicznych wciąż rośnie. System opustów dla prosumentów stał się na tyle zachęcający, że w 2019 r. postanowiono nim objąć również przedsiębiorców. Dzięki temu rozwiązaniu fotowoltaika dla firm stała się jeszcze bardziej opłacalna - jak dziś skorzystać z systemu upustów?

 

Upusty na fotowoltaikę – system net meteringu

Obecnie Polska może pochwalić się jednym z najatrakcyjniejszych systemów prosumenckich w Europie. System net meteringu, zwany również systemem opustów, polega na bezgotówkowym rozliczeniu energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Dzięki temu rozwiązaniu prosument (osoba będąca jednocześnie producentem i konsumentem energii) nie musi na bieżąco wykorzystywać całej wytworzonej energii. System opustów umożliwia jej magazynowanie i wykorzystanie w dowolnie wybranym momencie.

 

Energia magazynowana jest przez zakład energetyczny. Usługa ta, choć bezgotówkowa, nie jest całkowicie darmowa. Sieć wprowadziła tzw. współczynniki korygujące – w zamian za magazynowanie, prosument fotowoltaiki zobligowany jest oddać sieci 20% (w przypadku instalacji do 10 kWp) lub 30% (w przypadku większych instalacji) wyprodukowanej energii. System opustów jest opłacalny zwłaszcza w przypadku firm, które nie są w stanie wykorzystać w pełni energii w ciągu dnia.

 

W pierwszej kolejności wyprodukowana energia zużywana jest na bieżące potrzeby firmy. Nadwyżka trafia do zakładu energetycznego dopiero wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię przez prosumenta jest całkowicie zaspokojone. Wszystko odbywa się automatycznie. Zaletą upustów na fotowoltaikę jest brak opłat za usługę dystrybucji, które naliczane są zwykle do rachunku za prąd.

 

Kiedy można wykorzystać energię magazynowaną przez zakład energetyczny?

Przechowywana przez zakład energetyczny energia może być wykorzystana przez prosumenta w dowolnym momencie, np. w nocy, gdy nie jest ona wytwarzana. Prosument-przedsiębiorca ma również prawo do sprzedaży tej energii na zasadach rynkowych (kupującym może być nie tylko sieć).

 

Net metering jest systemem bilansowania 12 miesięcznego. Jeśli w tym czasie prosument fotowoltaiki pobierze z sieci elektroenergetycznej więcej energii niż sam zdołał wyprodukować i wprowadzić do sieci (tzw. saldo dodatnie), zobowiązany jest zapłacić sprzedawcy wynagrodzenie (opodatkowane stawką VAT 23%) stanowiące równowartość powstałej różnicy.

 

W przypadku, gdy prosument-przedsiębiorca wytworzy i wprowadzi do sieci większą ilość energii niż jest w stanie pobrać (tzw. saldo ujemne), powinien naliczyć podatek VAT (oraz dokonać wszelkich innych czynności, które związane są z posiadaniem statusu podatnika VAT czynnego) w stosunku do wyprodukowanej nadwyżki, która trafiła do sieci. Co ważne, powstała nadwyżka nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z pewnością można to uznać za atrakcyjną ulgę w podatkach dla inwestujących w fotowoltaikę.

 

Czy każdy przedsiębiorca może zostać prosumentem? Ulgi w podatkach dla inwestujących w fotowoltaikę

Z oferty upustów na fotowoltaikę mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają instalacje o mocy do 50 kW. Co ważne, nie musi być to jedna instalacja - dozwolone jest, aby przedsiębiorca posiadał kilka mikroinstalacji, których łączna wartość nie przekracza wspomnianej mocy. Istotne jest również, aby produkowana dzięki panelom fotowoltaicznym energia nie była przeważającym źródłem działalności gospodarczej.

 

Tytuł prosumenta fotowoltaiki nadawany jest z chwilą zawarcia kompleksowej umowy obejmującej zarówno usługę dystrybucji, jak również sprzedaż energii elektrycznej. Aby rozliczanie w systemie upustów było możliwe, prosument montuje licznik dwukierunkowy, dzięki któremu zakład energetyczny może na bieżąco monitorować stan zużycia energii.

 

Instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna już w momencie, gdy zużycie energii elektrycznej w firmie przekracza 1000 kWh na 2 miesiące, a znaczna jej część zużywana jest w ciągu dnia. Dzięki fotowoltaice dla firm przedsiębiorca może obniżyć wysokość rachunków za prąd nawet o 89%! Warto wspomnieć również o ulgach w podatkach dla inwestujących w fotowoltaikę. Inwestycja uznawana jest za koszt prowadzenia firmy, co umożliwia odliczenie jej wartości od podatku dochodowego. Podczas zakupu paneli fotowoltaicznych przedsiębiorca ma również prawo odliczyć pełen VAT (23%).

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE