Rządowy program mój prąd - zasady | mój prąd wniosek - Hymon

Poznaj zasady programu Mój Prąd

W obliczu nieustannych podwyżek cen prądu konsumenci coraz częściej decydują się na alternatywne źródła wytwarzania energii. Dodatkowy bodziec stanowi rządowy program Mój Prąd, którego zadaniem jest wspieranie tego typu działań w formie dotacji. Program Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych mających w planach instalację paneli fotowoltaicznych.

Program Mój Prąd - cel i zasady

Celem programu jest spełnienie międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Według prognoz dzięki dotacji ilość instalacji fotowoltaicznych w polskich domach może zwiększyć się o 200 tysięcy (co przekłada się na ok. 1000 MW mocy). Budżet projektu wynosi 1 000 000 000 zł. Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w wysokości 5 tys. W przypadku instalacji w wartości niższej niż 10 tys. zł dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania jest zwolniona z podatku PIT. Wysokość dofinansowania może obejmować koszt zakupu oraz montaż paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jednocześnie beneficjent będący w stanie samodzielnie zainstalować panele fotowoltaiczne, może ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie kosztu ich zakupu. Koszty inwestycji programu Mój Prąd, które nie zostały pokryte dotacją, podlegają odliczeniom od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać z programu Mój prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną wyłącznie na potrzeby własne. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie instalacje o mocy od 2 do 10 kWp, które nie stanowią rozbudowy (wzrostu mocy) istniejącej już instalacji. Przepisy rządowego programu Mój Prąd nie określają miejsca zamontowania paneli fotowoltaicznych. Nie ważne więc, gdzie zamontowana będzie instalacja. Równie dobrze może być to budynek mieszkalny, jak i pomieszczenie gospodarcze.

Najważniejsze by pozyskiwana energia przeznaczana była do celów mieszkaniowym. Jeśli osoba ubiegająca się o dofinansowanie posiada dwa budynki mieszkalne, na których chce zamontować mikroinstalacje, może złożyć dwa osobne wnioski na potrzeby każdego z nich. Wniosek do programu Mój Prąd może złożyć również właściciel budowy. NFOŚiGW przyzna dofinansowanie, jeśli budynek posiada przyłącze docelowe umożliwiające montaż licznika dwukierunkowego.

Program Mój Prąd - warunki i terminy składania wniosków

Do otrzymania dotacji wymagane jest zawarcie umowy, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że beneficjent jeszcze przed ubieganiem się o dofinansowanie musi podjąć szereg czynności związanych z zakupem i montażem mikroinstalacji.

Wniosek o dofinansowanie Mój Prąd można złożyć dopiero po przyłączeniu licznika dwukierunkowego i podpisaniu odpowiedniej umowy z dystrybutorem energii (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej lub zakładem energetycznym). Do każdego wniosku należy dołączyć komplet dokumentów: fakturę za zakup i montaż instalacji, dowód zapłaty, a także instalacji licznika dwukierunkowego. Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, należy wypełnić wzór dokumentu opublikowanego na stronie NFOŚiGW.

Od kiedy można składać wnioski kwalifikujące do programu rządowego Mój Prąd?

Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła się 30 sierpnia i trwała do 20 grudnia 2019 r. Dotacje przyznano ponad 27 tys. instalacji PV (o łącznej mocy 152 MW), przeznaczając na ten cel 132 mln zł. W ten sposób zredukowano ok. 122 tys. ton/rok. Obecnie trwa (od 13 stycznia 2020 r.) drugi nabór do programu Mój Prąd. Wnioski należy składać do 18 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną lub w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jeśli instalacja fotowoltaiczna nie została zakończona przed 23 lipca 2019 r., a zostały w tym czasie poniesione koszty z tego tytułu, również można ubiegać się o dofinansowanie w drugim naborze.

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE