Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać?

Pod względem finansowym fotowoltaikę można rozpatrywać jako bardzo opłacalną inwestycję. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej zyskać można oszczędności na rachunkach za prąd oraz niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej przez długie lata. Jednocześnie, zakup i montaż instalacji PV wiąże się z dość dużymi wydatkami. Na szczęście można je znacząco zmniejszyć, korzystając z różnych opcji dofinasowania do fotowoltaiki oraz odliczenia od podatku. Na jakie dofinansowanie do fotowoltaiki możesz liczyć jako osoba prywatna, przedsiębiorca oraz właściciel gospodarstwa rolnego?

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy ogólnopolskie

Fotowoltaika to technologia, która umożliwia produkcję energii elektrycznej w oparciu o całkowicie bezpłatne i odnawialne źródła energii – promieniowanie słoneczne. Właściciel instalacji fotowoltaicznej korzysta z darmowego prądu, a tym samym zyskuje oszczędności na rachunkach za energię elektryczną oraz uniezależnia się od podwyżek jej cen przez wiele lat.

Instalacja fotowoltaiczna nie musi być finansowana w całości ze środków własnych – jej koszty niejednokrotnie przewyższają możliwości finansowe wielu osób. Mają oni jednak możliwość ubiegania się o dofinansowanie fotowoltaiki z programów ogólnopolskich, takich jak np. Mój Prąd. Z finansowego wsparcia na zakup i montaż fotowoltaiki skorzystało już tysiące beneficjentów!

Program Mój Prąd

Wśród najbardziej popularnych rozwiązań rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych znajduje się program Mój Prąd. W jego ramach można otrzymać zwrot w wysokości do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Maksymalna kwota dotacji wynosi 3 tys. zł. Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne. Organem odpowiedzialnym za finansowanie programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poprzednia edycja programu Mój Prąd 3.0. została zakończona, jednak na 2022 rok planowany jest nabór wniosków do kolejnej edycji – Mój Prąd 4.0. Oferta wsparcia finansowego zostanie ponownie skierowana do osób fizycznych, a wysokość dotacji pozostanie niezmieniona. Zakres programu zostanie jednak rozszerzony o inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Program Czyste Powietrze

Programem, z którego również można skorzystać, aby uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki, jest program Czyste Powietrze. Został on stworzony w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jest on skierowany do osób fizycznych.

Program Czyste Powietrze został zintegrowany z z programem Mój Prąd, dzięki czemu o dopłatę do fotowoltaiki można ubiegać się bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Maksymalny zwrot z obu programów w ramach jednego wniosku wynosi 5 tys. zł.

Program Czyste Powietrze daje możliwość wymiany systemu grzewczego na ekologiczny i energooszczędny. Wysokość dopłat uzależniona jest od osiąganych dochodów i może wynosić do 30 000 złotych w podstawowym wariancie i do 37 000 złotych w podwyższonym. Z programu Czyste Powietrze możliwe jest także uzyskanie preferencyjnego kredytu na fotowoltaikę. Wnioski o dopłatę należy składać we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Stop Smog

Program Stop Smog jest propozycją dla osób fizycznych, które mieszkają na terenie województw, w których zostały wprowadzone uchwały antysmogowe (nie wprowadzono ich w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim). Wysokość dotacji, jaką można uzyskać w ramach programu Stop Smog wynosi do 70% kosztów zainstalowania, przyłączenia oraz uruchomienia mikroinstalacji PV. Można także otrzymać dotację na wymianę przestarzałych urządzeń oraz całych instalacji grzewczych na takie, które spełniają normy niskoemisyjności (w tym pompy ciepła).

Ulga termomodernizacyjna

Obniżenie kosztów inwestycji w fotowoltaikę możliwe jest zarówno za pomocą dopłat z programów ogólnopolskich, jak również poprzez odliczenie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej od podatku. Ulga termomodernizacyjna przysługuje na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy są podatnikami rozliczającymi się według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Zapoznaj się wpisem: Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT?

Energia Plus

Na produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych skorzystać mogą nie tylko osoby prywatne, lecz również przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą został stworzony program Energia Plus. W jego ramach możliwe jest otrzymanie pożyczki pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych (z oprocentowaniem preferencyjnym lub na warunkach rynkowych) lub uzyskanie dotacji pokrywającą do 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dotyczy inwestycji w technologie takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne.

AgroEnergia

Produkowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna może również pokrywać zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw rolnych, a tym samym obniżać koszty ich prowadzenia. Rolnicy również mogą liczyć na finansowe wsparcie dla inwestycji w fotowoltaikę korzystając z programu AgroEnergia. Jest to program skierowany dla osób posiadających grunty rolne o powierzchni 1-300 ha. Oferowane wsparcie polega na otrzymaniu bezzwrotnego dofinansowania w wysokości 13-20% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu fotowoltaiki (maksymalnie 15-25 tys. zł) lub pożyczki na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy instalacji 10-50 kW.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy zainwestowali w fotowoltaikę, mogą skorzystać z ulgi podatkowej od podatku rolnego. Odliczyć mogą 25% poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z zakupem i montażem systemu fotowoltaicznego. Skorzystanie z ulgi wyklucza jednocześnie możliwość innych ulg i dofinansowań na panele fotowoltaiczne.

Regionalne programy dofinansowań i kredytów na instalację fotowoltaiczną

Programy ogólnopolskie to nie jedyne źródła finansowania fotowoltaiki. Województwa tworzą również własne programy finansowane z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ich ramach można uzyskać dofinansowanie lub preferencyjną pożyczkę na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wartość oraz forma pomocy zależna jest od danego regionu oraz konkretnego programu.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jak działają pompy ciepła?

Popularność pomp ciepła to efekt rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także poszukiwania sposobu na efektywne i oszczędne ogrzewanie budynku oraz zapewnienie ciepłej wody...

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej wykorzystane w różnego rodzaju technologiach. Jednym z nich jest fotowoltaika, której działanie bazuje na promieniowaniu słonecznym. Dzięki...

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz...

Jak działa pompa ciepła gruntowa?

Ostatnie lata to zdecydowany wzrost popularności technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii. Jednym z rozwiązań, które korzysta z naturalnych zasobów, są pompy ciepła. Są to...

Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Wzrost popularności fotowoltaiki w ostatnich latach wiąże się również z narastającą ilością mitów na jej temat. Wśród nich znajduje się teoria o zagrożeniach dla środowiska...