Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Odnawialne źródła energii są coraz powszechniej wykorzystane w różnego rodzaju technologiach. Jednym z nich jest fotowoltaika, której działanie bazuje na promieniowaniu słonecznym. Dzięki tego typu rozwiązaniom możliwe jest już nie tylko zyskanie oszczędności, lecz również zdobywanie zysków. Przykładem jest farma fotowoltaiczna, z której energię elektryczną można pozyskiwać na własne potrzeby, zyskując realne oszczędności, lecz również uzyskiwać dzięki niej dochody, sprzedając wytworzony prąd do sieci energetycznej. Czym dokładnie jest farma fotowoltaiczna i co można dzięki niej zyskać? Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę? Przeczytaj nasz artykuł i uzyskaj odpowiedzi na zadane pytania.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Fotowoltaika korzysta z odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne przechwytują energię słoneczną i przekształcają ją w energię elektryczną, która zasila urządzenia na prąd w gospodarstwach domowych, firmach, w rolnictwie. Zaletą rozwiązania, jakim jest fotowoltaika, jest jej ekologiczność. Opiera swoje działania na zasobach niewyczerpalnych i łatwo odnawialnych, co zdecydowanie odróżnia ją od tradycyjnych elektrowni. Dodatkowo, podczas produkcji energii elektrycznej nie zachodzi proces spalania, zatem nie powstają szkodliwe substancje. Instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się zatem do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Zainteresowania odnawialnymi źródłami energii wynika jednak nie tylko z dbałości o środowisko naturalne, lecz również z możliwości uzyskania korzyści finansowych. Własna produkcja energii przekłada się na oszczędności, które wynikają z znacznego zmniejszenia rachunków za prąd, a także uniezależnienie się od dostaw i podwyżek cen prądu.

W przypadku produkcji prądu na użytek gospodarstwa domowego bądź firmy o niewielkim zużyciu energii elektrycznej potrzebna jest wyłącznie niewielka instalacja fotowoltaiczna. Jest to tzw. mikroinstalacja, która idealnie zdaje egzamin, gdy zapotrzebowanie na prąd jest stosunkowo małe. Mikroinstalacje można zamontować na gruncie lub na dachu.

Farma fotowoltaiczna jest z kolei dużej wielkości instalacją fotowoltaiczną, której powierzchnia wynosi minimum 2 hektary, dlatego może być zamontowana wyłącznie na ziemi. Jest ona złożona z wielu modułów, które mogą wytworzyć ogromne ilości energii elektrycznej.

Farmy fotowoltaiczne są przydatne w przypadku dużego zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystać z nich mogą np. duże firmy przemysłowe, gospodarstwa rolne, a nawet miasta, których zużycie energii jest naprawdę znaczne. Wytworzony z energii słonecznej prąd jest wykorzystywany do codziennego, niekiedy nieustannego, zasilania urządzeń elektrycznych, co przyczynia się do obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych i zapewnia pojawienie się oszczędności w budżecie.

Jednak oszczędności to nie jedyny powód powstawania farm fotowoltaicznych. To także inwestycja finansowa, bowiem dzięki nim możliwe jest osiąganie zysków. Produkowany prąd może trafić do sieci energetycznej, a następnie do odbiorców, a z jego sprzedaży inwestorzy zdobywają zyski.

Co można zyskać dzięki posiadaniu farmy fotowoltaicznej?

Farma fotowoltaiczna to przede wszystkim szansa dla dużych firm oraz miast na uzyskanie realnych oszczędności. Powstają one w efekcie obniżenia wydatków ponoszonych na prąd, które niekiedy sięgać mogą dziesiątek, jak nie setek tysięcy miesięcznie. Dzięki inwestycji zyskuje się również niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej, które z roku na rok systematycznie rosną. I to na długi czas, gdyż żywotność paneli słonecznych wynosi nawet 25-35 lat!

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to również szansa na uzyskanie dochodów – wytworzona energia elektryczna może zostać odsprzedana do sieci energetycznej, a tym samym może zapewnić zyski inwestorom.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to jednak nie tylko korzyści finansowe, lecz również możliwość wypracowania wizerunku firmy proekologicznej, troszczącej się o środowisko naturalne, odpowiedzialnej. Przedsiębiorstwa, które podjemują kroki na rzecz naszej planety, są coraz bardziej doceniane przez konsumentów.

Jak założyć farmę fotowoltaiczną – najważniejsze kroki

Jeśli chcesz zbudować własną farmę fotowoltaiczną, musisz liczyć się z koniecznością załatwienia szeregu formalności, znalezienia odpowiedniej lokalizacji oraz wyboru dobrego wykonawcy, który zadba o wydajną pracę instalacji i sprawną realizację inwestycji. Budowa farmy fotowoltaicznej – o czym musisz pamiętać?

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne nie mogą zostać zbudowane gdziekolwiek – należy posiadać lub dzierżawić ziemię, która spełnia niezbędne warunki.

Przede wszystkim istotne znaczenie ma jej położenie względem stron świata (najlepszym gruntem będzie lekko nachylony w stronę południową), a także brak zacienienia przez drzewa lub inne obiekty. Od ilości światła, które dociera do paneli fotowoltaicznych, zależeć będzie efektywność całej instalacji, dlatego należy zadbać, aby ilość ta była jak największa.

Rekomendowaną klasą gruntu w przypadku farm fotowoltaicznych są klasy VI, V i VI pochodzenia mineralnego, a także nieużytki rolne. Ważna jest także odległość od linii energetycznych średniego napięcia, które powinny znajdować się blisko, w celu ich łatwiejszego podłączenia do sieci.

Wybierając lokalizację farmy dobrze jest także upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się żadne obiekty, które mogą powodować duże zapylenie, a tym samym negatywnie wpływać na działanie instalacji. Farma fotowoltaiczna nie może znajdować się także na terenach zalewowych ani na obszarach ważnych pod względem ekonomicznym np. Natura 2000.

Niezbędne formalności

Założenie instalacji fotowoltaicznej na własny użytek nie wiąże się z koniecznością załatwiania żadnych formalności, jednakże zbudowanie farmy fotowoltaicznej już tak. W tym przypadku niezbędne jest pozyskanie dokumentów takich jak pozwolenie na budowę oraz koncesja do produkcji własnego prądu. Wszelkie szczegółowe przepisy dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej znaleźć można w ustawie Prawo energetyczne.

Wybudowanie farm fotowoltaicznych o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni powyżej 0,5ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oznacza także konieczność posiadania decyzji środowiskowej. Dokumentami, które mogą być również niezbędne w niektórych sytuacjach są dodatkowo: potwierdzenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli elektrownia słoneczna ma odsprzedawać prąd, musi również podpisać umowę na odkup energii z dystrybutorem.

Duża ilość dokumentów oraz zawiłość procedur nie musi jednak odstraszać od podjęcia decyzji o inwestycji. W tym przypadku rozwiązaniem jest skorzystanie z usług dobrej firmy fotowoltaicznej, która pomoże z uporaniem się z wszelkimi formalnościami.

Finansowanie farmy fotowoltaicznej

Dostępne sposoby finansowania fotowoltaiki, w tym dopłaty z programów rządowych, samorządowych i unijnych, w niektórych przypadkach obejmują również farmy fotowoltaiczne. Korzystanie z różnych narzędzi finansowych umożliwia nie tylko podjęcie decyzji o inwestycji, lecz również przyspiesza z niej zwrot i podnosi opłacalność.

W uzyskaniu dofinansowania lub korzystnej pożyczki na budowę farmy fotowoltaicznej pomóc mogą eksperci, którzy doskonale znają branżę i orientują się w aktualnie działających programów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Na profesjonale doradztwo w tym zakresie możesz liczyć decydując się na współpracę z firmą Hymon.

Odpowiedni wybór paneli fotowoltaicznych i innych komponentów

Wydajna praca farmy fotowoltaicznej zależna jest od jakości jej komponentów, w tym przede wszystkim od paneli fotowoltaicznych. Z tej przyczyny bardzo ważny jest ich prawidłowy dobór i zwrócenie uwagi na czynniki takie jak parametry techniczne, rodzaj paneli, gwarancja na panele, wsparcie serwisowe czy opinia o producencie.

Jednak wybór paneli to nie wszystko – znacznie mają również inne komponenty, takie jak np. inwerter czy system mocowania. Ilość decyzji, jaką należy podjąć jest spora, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest powierzenie wykonania projektu i doboru komponentów specjalistom. Najlepszych możesz znaleźć korzystając z usług lidera branży – firmy Hymon.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Budowa pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które coraz częściej instalowane jest w budynkach. Jest ona bowiem tania w eksploatacji, wygodna w użytkowaniu, energooszczędna, bezpieczna. Ogrzewanie domu...

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku istotnych komponentów, jednak do najważniejszych zaliczane są panele fotowoltaiczne. Jakie panele fotowoltaiczne najlepiej wybrać, aby działały...

Jaki inwerter do fotowoltaiki będzie najlepszy?

Na instalację fotowoltaiczną składa się wiele elementów – są to nie tylko panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Do wydajnej pracy...