Opłata OZE – co to jest?

Systematyczny wzrost cen prądu odczuwa każdy konsument energii elektrycznej. Jednakże wzrost wysokości rachunków za prąd nie są wyłącznie wynikiem zmian taryfowych – mogą one również stanowić efekt wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Od niedawna nową opłatą jest tzw. opłata mocowa, obowiązująca od 2021 roku. Od 2021 roku należy również uiszczać tzw. opłatę OZE, której wysokość do niedawna była zerowa.

Co to jest opłata OZE?

Dla wielu osób opłata OZE jest pojęciem zupełnie nieznanym, choć sam obowiązek jej uiszczania powstał już w 2015 roku mocy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Konieczność ponoszenia kosztów wynikających z opłaty OZE konsumenci mieli jedynie w roku 2016 i 2017 – przez kolejne 3 lata (2018-2020) stawka opłaty OZE była równa zero. W 2021 roku nastąpiła jednak zmiana i jej opłacanie stanie się ponownie obligatoryjne.

OZE to inaczej odnawialne źródła energii. Ze względu na rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego do technologii bazujących na OZE przywiązuje się coraz większe znaczenie i wspiera inicjatywy zmierzające w kierunku zwiększenia ich zasięgu. Podobny cel przyświecał powstaniu opłaty OZE, która pojawiła się w celu wspierania wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o energię odnawialną.

Celem opłaty OZE jest pokrycie kosztów wynikających z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach taryfy gwarantowanej (FIT) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP). Producenci energii wytwarzanej w instalacjach OZE mogą brać udział w aukcjach organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Wygrany dostaje możliwość zakupu energii o stałej cenie przez 15 lat. Jeśli w porównaniu do sprzedaży rynkowej rozliczenie z systemu aukcyjnego jest niższe, Zarządca Rozliczeń (czyli dysponent opłat) wypłaca producentom energii elektryczną z odnawialnych źródeł energii należną różnicę. Opłatę OZE przeznacza na pokrycie ujemnego salda, a także na pokrycie kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń.

Opłata OZE – wysokość stawki

Otrzymałeś rachunek za prąd widzisz punkt o nazwie opłata OZE. „Co to jest opłata OZE?” – to pierwsze pytanie, jakie Ci się nasuwa. Odpowiedź na nie uzyskasz powyżej, jednak z czego wynika stawka?

Opłata OZE została wprowadzona od 2016 roku, jednak przez ostatnie 3 lata (2018-2020) nie była naliczana. Konieczność jej uiszczania powróciła dopiero w 2021 roku. Stało się tak, ponieważ w latach 2016-2017 zgromadzone zostały wystarczające środki na pokrycie kosztów w kolejnych 3 latach. Zasoby te jednak się wyczerpały, dlatego wznowione zostało naliczanie opłaty.

Stawka OZE nie jest stała. Urząd Regulacji Energetyki na rok 2021 ustalił jej wysokość na 2,20 zł/MWh. W 2022 stawka ta wynosi 0,90 zł/MWh.

Warto również wiedzieć, że opłata OZE stanowiąca wsparcie dla inwestujących w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych będzie naliczana maksymalnie do 31 grudnia 2028 roku.

Opłata mocowa a opłata OZE – poznaj różnicę!

Powrót konieczności uiszczania opłaty OZE to nie wszystkie zmiany, jakie dotknęły konsumentów. Drugą opłatą naliczaną od 2021 roku jest opłata mocowa, której podstawę prawną stanowi przyjęta w 2017 roku Ustawa o rynku mocy. Jej celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dopłaty dla państwowych koncernów energetycznych za utrzymywanie elektrowni w gotowości. Koszty tych dopłat zostały przeniesione na konsumentów.

Stawka opłaty mocowej, którą Prezes URE ustala na konkretny rok w przypadku gospodarstw domowych, jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej. Pozostali odbiorcy będą mieli naliczaną opłatę w zależności od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:00).

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku

Rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii są popularyzowane przez programy finansowego wsparcia, co daje możliwość obniżenia kosztów inwestycji. Właściciele budynków...

Ile kosztuje montaż pompy ciepła?

Montaż pompy ciepła wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: niskie koszty eksploatacji i możliwość uzyskania oszczędności, wygoda użytkowania, bezpieczeństwo, ochrona środowiska...

Jaki inwerter do fotowoltaiki będzie najlepszy?

Na instalację fotowoltaiczną składa się wiele elementów – są to nie tylko panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Do wydajnej pracy...

Ile lat wytrzymuje pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które znane są ze swojego wydajnego, ekologicznego i energooszczędnego działania, a także wieloletniej żywotności. Pompy ciepła mogą działać...

Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Najpopularniejszą metodą produkcji energii elektrycznej ze słońca stanowią obecnie panele fotowoltaiczne. Wartość wyprodukowanej przez nie energii jest dość trudna do oszacowania,...