Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych, jak i inwestorów, którzy chcą zamontować fotowoltaikę w swoim domu, zastanawia się, czy na pewno jest to rentowne rozwiązanie. Sprawdzamy, jakie są powiązania pomiędzy podatkami a fotowoltaiką.

Fotowoltaika a odliczenie podatku

Fotowoltaika korzysta z odnawialnych źródeł energii, czyli z promieniowania słonecznego, w celu produkcji energii elektrycznej. Z rozwiązaniem tym wiąże się wiele korzyści, w tym przede wszystkim ekonomicznych – oszczędności na rachunkach za prąd i niezależności od podwyżek cen energii elektrycznej przez długie lata. To także sposób na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zatem na ochronę środowiska naturalnego.

Ze względu na konieczność podejmowania działań proekologicznych, zmierzających do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, instytucje rządowe opracowują strategie mające na celu zwiększenie zainteresowania inwestowaniem w technologie umożliwiające produkcję zielonej, czystej energii. Jednym z skutecznych narzędzi jest zapewnienie inwestorom możliwości odliczania fotowoltaiki od podatku. Rozważając zatem związek pomiędzy fotowoltaiką a podatkiem, przede wszystkim należy uwzględnić możliwość dokonania odliczeń w zeznaniu podatkowym.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

  • osoby fizyczne w ramach ulgi termomodernizacyjnej (Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT?),
  • rolnicy korzystając z ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego (odliczenie 25% kosztów poniesionych na fotowoltaikę),
  • firmy – mają możliwość odliczenia 23% podatku VAT.

Zakup i montaż fotowoltaiki można odliczyć od podatku. Jak jednak wygląda sytuacja z koniecznością opłat za produkcję energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej? Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Czy trzeba odprowadzać podatek od instalacji fotowoltaicznej?

Aktualne przepisy podatkowe nie nakładają na właścicieli instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd na własny użytek obowiązków podatkowych. Nie są oni zobowiązani, aby odprowadzać podatek od paneli fotowoltaicznych ani do składania deklaracji podatkowych związanych z produkcją energii elektrycznej.

Prosumenci, którzy wytwarzają energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, nie podlegają opodatkowaniu. Są oni zwolnieni z płacenia podatku akcyzowego oraz dochodowego związanego z wytwarzaniem prądu.

W przypadku fotowoltaiki można jednak mówić o podatku pośrednim, czyli VAT. Jest on wliczony w cenę zakupu instalacji fotowoltaicznej. W przypadku gospodarstw domowych wartość podatku VAT dla fotowoltaiki wynosi 8%, zaś dla przedsiębiorców to 23%. Przedsiębiorcy mogą odliczyć VAT za fotowoltaikę od należnego podatku.

Akcyza na energię elektryczną wyprodukowaną z fotowoltaiki

Podatek od fotowoltaiki dla osób wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby nie został wprowadzony, jednakże inwestorzy, dla których fotowoltaika jest źródłem dochodu, są obciążeni obowiązkami podatkowymi. Oprócz podatku dochodowego są oni również zobowiązani do opłacania podatku akcyzowego.

Obrót energią elektryczną jest opodatkowany podatkiem akcyzowym. Informację na ten temat można znaleźć w art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z nim przedmiotem opodatkowania jest m. in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu oraz zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię.

Podatek akcyzowy nie jest jednak nakładany na wszystkich. Zwolnieni z konieczności zapłaty podatku akcyzowego są podatnicy, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Opodatkowaniu nie podlegają również prosumenci, którzy przesyłają i przechowują nadwyżkę energii u dostawcy prądu.

Akcyzę za energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych zobowiązana jest uiszczać każda osoba fizyczna (niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie) oraz każda osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, o ile sprzedaje wyprodukowaną energię elektryczną bądź zużywa energię wyprodukowaną w instalacji powyżej 1 MW, nie posiadając przy tym koncesji.

Podatek od dotacji na fotowoltaikę?

Kolejną kwestią, która powiązana jest z podatkami oraz z fotowoltaiką, jest uzyskanie dotacji. Czy w sytuacji pozyskania finansowej pomocy z publicznych programów takich jak np. Mój Prąd należy zapłacić podatek?

Uzyskanie dopłaty z programów lokalnych i rządowych, a także świadczeń wypłaconych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji i realizację inwestycji, które mają na celu ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń, nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji podatkowych ani ponoszenia opłat podatkowych. Jeśli zatem skorzystałeś z dofinansowania na fotowoltaikę, od otrzymanej kwoty nie musi zapłacić podatku.

Nie tylko osoby indywidualne, lecz również przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z dopłat. W ich przypadku również nie jest konieczne płacenie podatku od otrzymanych dotacji. Jak wskazuje art. 17, pkt. 21 “dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

Czy będzie podatek od fotowoltaiki?

Czy podatek od fotowoltaiki zostanie wprowadzony? Co prawda nie da się przewidzieć przyszłości, jednakże z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że tego rodzaju obciążenie nie zostanie nałożone na właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Spekulacje dotyczące podatków od paneli fotowoltaicznych nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości – podatki tego rodzaju nie są obecnie wprowadzane ani planowane.

Co więcej, rosnąca ilość inwestycji w rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii to krok w dobrą, ekologiczną stronę. Instytucje samorządowe, rządowe i unijne są zobowiązane do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a więc do zachęcania do inwestycji w fotowoltaikę. Podatek od fotowoltaiki mógłby zmniejszyć zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniem, zatem nie ma podstaw do obaw, że zostanie on wprowadzony.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Ile energii produkuje panel fotowoltaiczny?

Najpopularniejszą metodą produkcji energii elektrycznej ze słońca stanowią obecnie panele fotowoltaiczne. Wartość wyprodukowanej przez nie energii jest dość trudna do oszacowania,...

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz...

Czy pompa ciepła ogrzeje dom?

Technologia bazująca na odnawialnych źródłach energii, z której korzystają pompy ciepła w celu zapewniania ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jest stosunkowo nowa....

Opłata OZE – co to jest?

Systematyczny wzrost cen prądu odczuwa każdy konsument energii elektrycznej. Jednakże wzrost wysokości rachunków za prąd nie są wyłącznie wynikiem zmian taryfowych – mogą one...

Pompa ciepła – wady i zalety

W ciągu ostatnich lat pompy ciepła, czyli innowacyjne i ekologiczne urządzenia służące do zapewniania ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej zyskały ogromną...