Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja odnawialnych źródeł energii oraz jakie są ich rodzaje? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule!

Odnawialne źródła energii – co to takiego?

Odnawialne źródła energii są to zasoby naturalne, których wykorzystanie nie powoduje trwałego deficytu. Odnawiają się w krótkim czasie, w odróżnieniu od źródeł nieodnawialnych, do których zaliczane są np. ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel.

W Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. znaleźć można formalną definicję odnawialnych źródeł energii. Są one określone jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii zapewniają dostęp do czystej energii, której produkcja nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Technologie bazujące na OZE wykorzystują najczęściej energię słoneczną, energię wiatru, energię geotermalną, energię wodą oraz biomasę.

Energia słoneczna -promieniowanie słoneczne jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym OZE, co wynika z popularności fotowoltaiki służącej do produkcji energii elektrycznej. Jednakże promieniowanie słoneczne znajduje również zastosowanie w wytwarzaniu energii cieplnej (kolektory słoneczne);

Energia wiatru – służy do generowania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych;

Energia geotermalna, czyli energia z wnętrza ziemi – idealnie sprawdza się w pompach ciepła (energia cieplna), jak i do produkcji energii elektrycznej;

Energia wody, czyli hydroenergia – znajduje zastosowanie w produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach;

Biomasa – biomasę stanowią wszelkie produkty oraz odpady pochodzenia rolniczego, leśnego, przemysłu drzewnego, które poddawane są procesowi spalania w celu zapewnienia energii cieplnej. Do biomasy zaliczane są wszelkie paliwa pochodzenia roślinnego (polana drewna, słoma, pellety, ziarna zbóż oraz rośliny wysoko energetyczne). Podczas procesu ich spalania nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla.

Technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii

Instalacje OZE opierają swoje działanie na naturalnych i niewyczerpalnych zasobach w celu produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej. Skąd rosnąca popularność tego typu rozwiązań? Przede wszystkim jest to efekt oszczędności, jakie mogą zapewnić inwestorom – naturalne zasoby są ogólnodostępne i bezpłatne. Odnawialne źródła energii to także ochrona środowiska naturalnego. Jakie technologie OZE można najczęściej spotkać?

Pompa ciepła

Pompy ciepła są systemami grzewczymi, które korzystają z energii cieplnej zgromadzonej w gruncie, w wodzie lub w powietrzu w celu zapewnienia ogrzewania w budynkach. Ich działanie można również wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń oraz do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dzięki instalacji pompy ciepła zyskać można spore oszczędności wynikające ze zmniejszonych wydatków na ogrzewanie. To urządzenia, które są w pełni zautomatyzowane, bezobsługowe, wygodne w użytkowaniu, bezpieczne i niezawodne. Pompę ciepła warto również połączyć z instalacją fotowoltaiczną, która zagwarantuje dostęp do darmowej energii elektrycznej, czyniąc pompę ciepła urządzeniem zupełnie bezkosztowym.

Moduły fotowoltaiczne

Najbardziej znanym odnawialnym źródłem energii jest promieniowanie słoneczne, co jest zasługą ogromnej popularności technologii, jaką jest fotowoltaika. Instalacja fotowoltaiczna korzysta z energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna może zasilać urządzenia elektryczne w domach, firmach, instytucjach, gospodarstwach rolnych.

Odpowiednio dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Rachunki za prąd dzięki fotowoltaice mogą zatem zmaleć nawet o 90%. Oszczędności to jednak nie wszystko. Własna elektrownia daje również niezależność od podwyżek cen prądu przez wiele lat (żywotność fotowoltaiki to nawet 25-35 lat), zaś dla całego społeczeństwa niesie korzyści w postaci ochrony środowiska naturalnego. Ogniwa fotowoltaiczne podczas pracy nie emitują szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne również wykorzystują odnawialne źródła energii. Ich zadaniem jest zapewnienie ogrzewania budynku oraz podgrzewanie wody użytkowej. W wyniku działania kolektorów słonecznych można zmniejszyć zużycie energii pochodzącej np. ze spalania węgla czy gazu potrzebnej do zapewnienia ciepła w domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych,...

Ile kosztuje pompa ciepła?

Nowoczesne i energooszczędne pompy ciepła są obecnie coraz częściej wybieranym sposobem ogrzewania domu. Zapewniają one ciepło w domu, lecz również mogą służyć do podgrzewania ciepłej...

Ile prądu produkuje fotowoltaika?

Rosnące z roku na rok ceny prądu są jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania rozwiązaniami, które pozwalają na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Energia słoneczna stanowi trzecie pod względem wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Nic dziwnego. W końcu potrafi wytworzyć prąd na potrzeby gospodarstwa domowego i zakładów...